Sleuteltechnologieën

Een sleuteltechnologie is een technologie die gekenmerkt wordt door een breed toepassingsgebied of bereik in innovaties en sectoren. Complexe softwareplatformen vormen steeds vaker de kern van nieuwe businessmodellen. Tegelijkertijd vernieuwen digitale technologieën zichzelf in een hoog tempo. Er zijn weinig technologieën die zich zo snel ontwikkelen als big data, cybersecurity, artificiële intelligentie (AI), blockchain en draadloze communicatie (5G). Sleuteltechnologieën bieden kansen om maatschappelijke uitdagingen op te lossen. Deze technologieën hebben impact op de manier waarop we leven, leren en innoveren. Ze zijn essentieel bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en/of leveren een grote potentiële bijdrage aan de economie, door het ontstaan van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe markten.

Big Data

Big Data is een breed toepasbaar middel met impact op alle sectoren binnen onze maatschappij. Organisaties verwerven steeds grotere hoeveelheden data vanuit eigen processen. Deze data worden verzameld, opgeslagen en uitgewisseld, zowel binnen als buiten de eigen organisatie.

Meer over Big Data

Blockchain

Blockchain richt zich op samenwerking in ketens van partijen die elkaar nodig hebben; er is sprake van een onderlinge afhankelijkheid tussen technologie, gebruik en toepassing van blockchain. Een bekende toepassing van blockchain ten behoeve van duurzaamheid is in het onderling afrekenen in een microgrid.

Meer over Blockchain

Artificial Intelligence

Artificiële Intelligentie (AI) wordt sterk bepalend voor onze toekomstige welvaart en welzijn. Door het generieke karakter zal AI impact hebben op alle bedrijfssectoren, ons privé leven en de maatschappij.  De voortvarendheid waarmee wij nu handelen bepaalt de controle over onze toekomst met significante effecten binnen 10 jaar. Nederland moet daarom een sterke en onderscheidende positie opbouwen en onderhouden in zowel de ontwikkeling als de toepassing van AI. 

Meer over AI

Cybersecurity

Op 2 maart 2021 is het nieuwe Samenwerkingsplatform cybersecurity kennis en innovatie platform genaamd ‘dcypher’ van start gegaan met een eerste bijeenkomst van de bestuursleden onder voorzitterschap van Patricia Zorko. Het bestuur uitte een gedeelde passie voor het onderwerp cybersecurity én heeft de wens om het niveau van kennis en innovatie van Nederland op dit terrein op een hoger niveau te krijgen.

Samen met de betrokken partners uit het veld wordt een fase ingegaan waarin de functionaliteiten, vormgeving en uitstraling van het samenwerkingsplatform worden bepaald en ontwikkeld. Het doel is de verschillende thematische communities op te bouwen, effectief en succesvol te laten zijn.

Meer informatie en een verwijzing naar de website volgen.

Meer over Cybersecurity

Future networks and services

Future networks and services is een nieuwe hoogwaardige en zeer snelle ICT-infrastructuur, die nog volop in ontwikkeling is. Het maakt nieuwe draadloze diensten mogelijk voor economische en maatschappelijke uitdagingen.

Meer over Future networks and services