Ga naar inhoud
Maatschappelijke uitdagingen

Maatschappelijke uitdagingen

Hoe blijft de zorg betaalbaar en toegankelijk voor iedereen? Wat kunnen we doen tegen klimaatverandering? Hoe zetten we afval om in waardevolle grondstoffen? En hoe blijven we digitale dreigingen voor? Elke (top)sector kent zijn eigen maatschappelijke uitdagingen, waarbij ICT-innovaties een belangrijke bijdrage leveren aan de oplossing. Maar er zijn ook dwarsverbanden. Door beter samen te werken en kennis te delen over innovatieve oplossingen maken we Nederland toekomstbestendig.

Contactpersoon

Frits Grotenhuis

Directeur

Topsector ICT

Van landbouw en gezondheidszorg tot onderwijs, logistiek en wetenschap: geen sector kan nog zonder ICT. Soms gaat het om specifieke uitdagingen en kansen, maar vaak kunnen sectoren van elkaar leren. Hiertoe moet er beter worden samengewerkt en kennis gedeeld over innovatieve ICT-oplossingen tussen het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid. Alleen zo maken we Nederland toekomstbestendig. Het Kabinet heeft vier maatschappelijke thema’s vastgesteld: Energietransitie & Duurzaamheid, Landbouw, Water en Voedsel, Gezondheid en Zorg en Veiligheid.

Grote ambities

Met de Europese Klimaatwet zet de EU zich in voor CO2-neutraliteit in 2050 en Nederland wil zelfs koploper worden op het gebied van duurzaamheid. Zo wil ons land een halvering van het grondstoffengebruik in 2030 en zelfs een duurzame en volledig circulaire economie in 2050. Om dit te kunnen realiseren spelen zogeheten sleuteltechnologieën een essentiële rol. Dat geldt eveneens voor het thema Landbouw, water & voedsel, waar de ambities groot zijn: in 2050 moet het systeem van landbouw en natuur netto klimaatneutraal zijn. In 2030 produceren en consumeren we gezond, veilig en duurzaam voedsel en verdienen ketenpartners, inclusief de boer een eerlijke prijs. Nederland is en blijft bovendien de best beschermde en leefbare delta ter wereld.

Nederland staat de komende decennia bovendien voor complexe uitdagingen in de zorg, mede ingegeven door de vergrijzing. Ook bij het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg voor iedereen spelen ICT-innovaties een essentiële rol. Tot slot moet Nederland voor iedereen een veilig land blijven om te wonen, te werken en te leven. Dit vraagt om een proactieve houding en een innovatieve aanpak om potentiële dreigingen tegen te gaan.

Energietransitie en Duurzaamheid

De energietransitie naar een duurzame samenleving vraagt om een enorme inspanning van alle partijen. ICT kan een fundamentele bijdrage leveren aan digitale innovaties die de energietransitie ondersteunen. Om Nederland kopl...

Meer hierover

Gezondheid en Zorg

Nederland staat de komende decennia voor complexe uitdagingen in de zorg. Hierbij wordt geïnvesteerd in de drie V’s: voorkomen (preventie en het voorkomen van duurdere zorg), verplaatsen (van de wacht- naar de huiskamer) e...

Meer hierover

Landbouw, Water en Voedsel

De maatschappelijke uitdagingen voor Landbouw, Water en Voedsel vereisen samenwerking tussen de verschillende topsectoren. De zes missies zijn: Kringlooplandbouw, Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie, Klimaatbesten...

Meer hierover

Veiligheid

Nederland staat de komende decennia voor complexe uitdagingen als het gaat om veiligheid. Niet voor niets is veiligheid één van de vier maatschappelijke thema’s in het zogeheten missiegedreven topsectoren- en innovatiebele...

Meer hierover
Oplossingen met behulp van ICT

Kijken we naar de energietransitie dan maken smart networks de optimalisatie van vraag en aanbod van energiebronnen mogelijk, om piekbelasting te voorkomen. Ook in de landbouw zien we digitale oplossingen: door smart irrigation en precision farming kan veel efficiënter worden gewerkt, met als resultaat minder kosten en minder milieubelasting. Vroege diagnose en maatwerkbehandeling worden mogelijk met behulp van slimme algoritmen: impactvol voor de volksgezondheid. En autonome (ICT) netwerken vormen een belangrijke randvoorwaarde voor de (cyber) veiligheid en weerbaarheid van ons land.

Nederlandse organisaties moeten blijven vernieuwen. Door te innoveren, door nieuwe of betere producten en diensten te ontwikkelen, door verder te kijken naar oplossingen en verrassende combinaties te maken. Daar is Nederland uitgesproken goed in. Om in de praktijk ook echt succes te oogsten met innovaties, moeten deze breed toegepast worden. Binnen de (top)sectoren werken bedrijven, kennisinstellingen en overheden aan een strategie die dit versterkt en nieuwe markten creëert.

Voelt u zich aangesproken? Neemt u dan vooral contact met ons op.

  • Privacy overzicht
  • Noodzakelijke cookies
  • Cookies van derden
  • Aanvullende cookies
  • Privacy en cookies

Deze website maakt gebruik van functionele-, analytische- en tracking-cookies om de website te verbeteren.

Strikt Noodzakelijke Cookies moet te allen tijde worden ingeschakeld, zodat wij uw voorkeuren voor cookie-instellingen kunnen opslaan.

Deze website gebruikt Google Analytics, Hotjar en Facebook pixel om anonieme informatie te verzamelen, zoals het aantal bezoekers van de site en de meest populaire pagina's.

Door deze cookie ingeschakeld te houden, kunnen we onze website verbeteren.

Deze website gebruikt de volgende aanvullende cookies/services:

Meer over onze cookies