Maatschappelijke uitdagingen

Van de landbouw en de gezondheidszorg tot het onderwijs, logistiek en de wetenschap: geen sector kan nog zonder ICT. Elke (top)sector kent zijn eigen ICT-uitdagingen, maar er zijn ook veel dwarsverbanden. Een succesvolle toepassing van een ICT-oplossing in de ene sector, kan bijvoorbeeld ook toegepast worden in een andere sector. De ICT-uitdagingen, én kansen, raken de hele maatschappij.

Energietransitie & duurzaamheid

De energietransitie naar een duurzame samenleving vraagt om een enorme inspanning waaraan ICT een fundamentele bijdrage kan leveren. ICT zorgt onder andere voor innovaties op het gebied van digitalisering die de energietransitie ondersteunen en van Nederland een koploper op het gebied van duurzaamheid kunnen maken.

Landbouw, water & voedsel

Voor veel van de missies in deze sectoren is data-gebaseerde technologie beschikbaar. Het ontbreekt echter aan een ‘masterplan’, waardoor het delen van kritische data en ketenoptimalisatie niet goed op gang komt. Het Hightech-to-feed-the-world cross-sectoraal innovatieprogramma kan hierin katalyserend werken. Missies richten zich ook op het begrijpen van het totale landbouw-water en voedselsysteem zodat via de juiste interventies gekomen kan worden tot een duurzame, klimaat-neutrale en gezonde balans. Hiervoor zullen geavanceerde monitoringssystemen en simulatiemodellen verder ontwikkeld moeten worden.

Gezondheid & Zorg

Vanuit digitaliseringsoogpunt is het delen van data een belangrijke voorwaarde voor innovatie. Ongeacht de technologie is het daarbij essentieel ‘informed consent’ vast te leggen, waarbij blockchain een mogelijke oplossing is in de sterk gefragmenteerde gezondheidszorg. Blockchain kan de verbinder zijn tussen data providers en data consumers, omdat daarmee data traceerbaarheid, transparantie en vertrouwen worden gewaarborgd. Verder worden bijdragen in de vorm van data-analyse, AI algoritmen en architecturen in deze sector gekenmerkt door de eis dat transparantie en uitlegbaarheid gewaarborgd moeten zijn, naast privacy en security.

Veiligheid

Nederland moet voor zijn burgers een veilig land blijven om te wonen, te werken en te leven. Een veilige samenleving is niet vanzelfsprekend. Nederland staat de komende decennia voor complexe uitdagingen.22 Dat vraagt om een proactieve houding en een innovatieve aanpak om potentiële dreigingen tegen te gaan. Hierbij moet er gebruik worden gemaakt van de nieuwste wetenschappelijke inzichten, (sleutel) technologieën en toepassingen en is er aandacht voor ethische en maatschappelijke vragen, en fundamentele en structurele aspecten van veiligheidskwesties. In het veiligheidsdomein zal steeds een combinatie van nieuw technisch, digitaal, sociaal, maatschappelijk, juridische, gedragswetenschappelijke, organisatorisch, sociaalpsychologisch en (geo)politieke onderzoek nodig zijn.