Wetenschap en innovatie, samen staan we sterker

TNO en NWO zijn nauw betrokken bij ontwikkelingen binnen het ICT-veld. Samen met andere partijen stelden zij de KIA ICT, de Kennis en Innovatie Agenda 2016-2019 op het gebied van ICT, op.

TNO Nederland staat voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met klimaatverandering? Hoe worden we gezond oud? En hoe gaan we om met de vergrijzing?

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden moeten we innoveren. In Nederland moeten we het namelijk niet hebben van de lage lonen of van de vele mensen die aan het werk zijn. We moeten het hebben van het slimme werken.

De basis van innovatieve ideeën is kennis. In de wetenschap werken veel slimme mensen die zich in vrijheid kunnen storten op de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd.

Samenwerking zorgt voor behoud van welvaart en welzijn

Maar de academische wereld kan de grote maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan niet alleen oppakken. We hebben ook kennis en kunde nodig vanuit het bedrijfsleven en de overheid. Die partijen bekijken de uitdagingen immers vanuit een ander perspectief dan dat academici dat doen. Dat biedt kansen.

Kansen om mensen, ideeën en gedachten uit te wisselen. Kansen om daadwerkelijk te innoveren. Wanneer er optimaal wordt samengewerkt door bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen zal nieuwe kennis namelijk neerslaan in nieuwe producten, diensten en processen. En dat zorgt uiteindelijk voor het behoud van welvaart en welzijn.

ICT driehoek

Wat betekent dit concreet?

Samen staan we dus sterker. Robert van der Drift, hoofd ICT bij NWO: “Maar dat betekent niet dat we als wetenschap maar een afwachtende houding aan kunnen nemen. Integendeel. Het is van groot belang dat we actief proberen die brug te slaan naar de andere partijen.”

“De afgelopen tijd zijn we daarom nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de KIA ICT, de Kennis en Innovatie Agenda 2016-2020.” Deze bevat een analyse van de ICT-uitdagingen waar Nederland de komende jaren voor staat en het laat zien wat we als Nederland allemaal kunnen op het gebied van ICT-innovatie. Het is als het ware een katalysator om de samenwerking tussen wetenschap, bedrijfsleven en overheid te versnellen.

Louis Vertegaal, directeur NWO-Chemische & Exacte Wetenschappen: “Nu is het onze taak om deze KIA om te zetten in concrete plannen en ervoor te zorgen dat deze plannen daadwerkelijk tot uitvoering komen. We zijn ervaren in het verbinden van verschillende disciplines en brengen de juiste partijen bij elkaar, zoals we ook bij deze KIA ICT hebben gedaan.”

Download de Kennis en Innovatie Agenda ICT 2016-2019

topics and action lines