Smart Dairy Farming vertaalt datastromen

Beter, duurzamer en tegen lagere kosten produceren: het kan in het fieldlab SmartDairyFarming. Dit biedt de zuivelsector nieuwe mogelijkheden met innovatieve ict-toepassingen. Het doorbraakproject MKB Innoveert vertelt erover in Link Magazine 'Smart Dairy Farming vertaalt datastromen in zinvolle adviezen aan boeren'. Over agrotech, algoritmes en koeien.

De zuivelsector is op weg de hele keten digitaal te verbinden. Met als resultaat: veel meer en betere, duurzamer geproduceerde melk tegen lagere kosten.

Dankzij het fieldlab SmartDairyFarming, waar innovatieve ict-toepassingen de sector nieuwe mogelijkheden bieden. Opschaling staat voor de deur en de betrokken bedrijven zijn klaar hun kennis te vermarkten – in de wereldwijde agrotech, maar evengoed in Industrie 4.0.

Hoeveel weegt koe X? En neemt haar gewicht af of toe, en in welk tempo? Die gegevens moeten online en real time beschikbaar komen. Over koe X én zo’n 1.500 ‘zussen’ in de ‘praktijkbedrijven’ van de zeven veehouders die participeren in Smart- DairyFarming. Dit is een van de vele probleemstellingen die, in de drie jaar dat het project loopt, geheel of gedeeltelijk zijn opgelost.

Lees hier het volledige artikel van Martin van Zaalen