Samenwerken aan betere digitale veiligheid

Meer samenwerking bewerkstelligen op het gebied van digitale veiligheid. Dat is het doel van het Dutch Cybersecurity Platform for Higher Education and Research (dcypher), dat afgelopen voorjaar is gelanceerd. Het platform gaat onderzoek en onderwijs op het gebied van cybersecurity coördineren.

Dit verhaal verscheen eerder op www.ictonderzoek.net

Bankaccounts die worden leeggeroofd, wachtwoorden die op straat komen te liggen, bedrijfsgeheimen die worden gejat: iedereen weet maar al te goed wat er kan gebeuren als onze digitale veiligheid hapert. De overheid, het bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen investeren daarom veel geld en energie in het ontwikkelen en delen van kennis en expertise op dit gebied. Zij kunnen echter nog grotere stappen zetten als zij hun krachten beter bundelen.

Dcypher

Dat is precies het doel van het onlangs opgerichte Dutch Cybersecurity Platform for Higher Education and Research; dcypher.

‘Dcypher helpt kennis en de juiste mensen bij elkaar te krijgen,’ vertelt Patricia Zorko, plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en directeur Cyber Security. ‘Het moet nog makkelijker worden voor private partijen, onderzoekscentra en onderwijsinstellingen om elkaar te vinden. Ik hoor regelmatig van bedrijven: We hebben een goed voorstel, maar waar kan ik dat onder de aandacht brengen?

Allerlei opleidingen besteden aandacht aan digitale veiligheid. Omdat het vak- gebied zo snel verandert, is het zaak om de lesstof voortdurend toe te snijden op de laatste ontwikkelingen. Dcypher coördineert de vorming van onderwijs- en onderzoeksagenda’s op basis van brede raadpleging van het veld. Ook wil dcypher ervoor zorgen dat meer jongeren gaan kiezen voor een studie op het gebied van digitale veiligheid.

Lees het volledige interview in het I/O Magazine