Legacy Coalitie kent sterke start

De verkenning naar een Nederlandse Legacy Coalitie kende dinsdag een sterke start op de eerste conferentie in Amersfoort. Team ICT, in samenwerking met NWO en INSEIT, hoopt door de totstandkoming van de coalitie ICT legacy beter te kunnen inventariseren, analyseren en zodoende ook beter te kunnen beheersen.

“Dankzij de grote interesse in deze startconferentie weet ik zeker dat we de kritische massa achter dit initiatief gaan krijgen en de coalitie de goede kant op krijgen,” verwelkomde boegbeeld Team ICT René Penning de Vries de ruim tachtig deelnemers uit zowel het bedrijfsleven als de wetenschap. “Deze eerste globale verkenning zal de basis vormen van de Legacy Coalitie”, vulde Ad Kroft, directeur INSEIT, aan.

Legacy Coalitie

In een keynote speech gaf Prof. dr. Paul Klint een korte toelichting op de noodzaak voor een sterke Legacy Coalitie in Nederland. “Er doen veel misverstanden de ronde over de noodzaak van een sterk legacy-beleid. Bijvoorbeeld dat het alleen zou dienen om verouderde software op te ruimen.”

“Maar wat is verouderde software als er wereldwijd dag in, dag uit meer dan 50 miljoen regels code worden geschreven? En dat is nog een conservatieve inschatting. Jaarlijks zijn dat meer dan 18 miljard regels code. De vraag is niet: er is zoveel software, wat moeten we ermee? Maar juist: er komt nog veel meer software aan, wat gaan we daar mee doen? De software die vandaag geschreven wordt, behoort morgen al tot de legacy. Daarom is een plan van aanpak vereist. Er is constante aandacht nodig om te voorkomen dat al die legacy code verandert in niet te onderhouden code.”

Elevator pitches

De complexiteit van legacy werd onderstreept door brancheverenigingen CIO Platform en Nederland ICT. In dit verband bevestigen grote ICT gebruikers dat beter inzicht in legacy en begrip over hoe legacy te verminderen van groot belang is. Softwareproducenten en ICT-dienstverleners gaven in hun presentaties aan hoe zij dagelijks met hun klanten werken aan het verminderen van legacy en deelden hun ervaringen op dit vlak.

Een groep van dertig wetenschappers kreeg vervolgens de kans om in drie minuten durende elevator pitches hun ideeën voor een sterk legacy beleid voor te dragen. “Het is mooi om te constateren hoeveel kennis en ervaring er in het Nederlandse academische landschap te vinden is”, stelde Robert van der Drift, hoofd computer science van NWO, tevreden vast. “Daarnaast merk je hier hoe groot de bereid is om die kennis ter verbetering van de BV Nederland in te zetten.”

Naast de academische wereld was ook het bedrijfsleven ruim vertegenwoordigd bij de eerste bijeenkomst van de Legacy Coalitie. Vertegenwoordigers van bijna dertig ondernemingen, variërend van het MKB tot multinationals, lieten via stemformulieren weten welke proposities zij interessant vonden en waarover ze in gesprek willen gaan met de kennisinstellingen.

Download de pitches die bij de startconferentie werden voorgedragen (PDF)

Krachtig begin

René Penning de Vries was na afloop enthousiast over het verloop van de startconferentie. “Het ging zeer goed vandaag, een krachtig begin. Er was een grote opkomst en ik merk dat er veel energie in de groep zit. We komen met vier deelgroepen in deze coalitie samen, van de overheid en de wetenschap tot het bedrijfsleven. Nu is het zaak om daar één community van te maken om gezamenlijk te werken aan een antwoord op deze uitdaging.”

“Als ik kijk naar de inzet en de betrokkenheid van de deelnemers, dan is het duidelijk dat we op de weg voorwaarts zitten. De komende tijd gaan we hard werken aan het verder vormgeven en uitbouwen van dit initiatief. Uiteraard nodigen we geïnteresseerden van harte uit om aan te sluiten bij deze verkenning.”

Wat is Legacy code en waarom de noodzaak voor een Legacy Coalitie?
Legacy code is verouderde software die niet langer vervaardigd of onderhouden kan worden. Bijvoorbeeld oude besturingssystemen voor computers, tablets en telefoons. Omdat er dagelijks miljoenen regels aan software (door)ontwikkelt worden, raakt er ook steeds meer verouderd. Om ervoor te zorgen dat verouderde code niet leidt tot onwerkbare systemen, is een duidelijk plan van aanpak nodig om de Legacy code op te ruimen. Daarom heeft Team ICT een verkenning naar een Nederlandse Legacy Coalitie uitgeschreven.

Download de flyer over de Legacy Coalitie hier (PDF 1.7MB)