Cybersecurity

Op 2 maart 2021 is het nieuwe Samenwerkingsplatform cybersecurity kennis en innovatie platform genaamd ‘dcypher’ van start gegaan met een eerste bijeenkomst van de bestuursleden onder voorzitterschap van Patricia Zorko. Het bestuur uitte een gedeelde passie voor het onderwerp cybersecurity én heeft de wens om het niveau van kennis en innovatie van Nederland op dit terrein op een hoger niveau te krijgen.

Samen met de betrokken partners uit het veld wordt een fase ingegaan waarin de functionaliteiten, vormgeving en uitstraling van het samenwerkingsplatform worden bepaald en ontwikkeld. Het doel is de verschillende thematische communities op te bouwen, effectief en succesvol te laten zijn.

Meer informatie en een verwijzing naar de website volgen.