Blockchain

Blockchain richt zich op samenwerking in ketens van partijen die elkaar nodig hebben; er is sprake van een onderlinge afhankelijkheid tussen technologie, gebruik en toepassing van blockchain. Een bekende toepassing van blockchain ten behoeve van duurzaamheid is in het onderling afrekenen in een microgrid.

Daarbij is de sociale, economische, technische en juridische expertise op dit gebied slechts mondjesmaat aanwezig, zowel binnen gespecialiseerde bedrijven als bij kennis- en wetenschappelijke instellingen.