Artificial Intelligence

Artificiële Intelligentie (AI) wordt sterk bepalend voor onze toekomstige welvaart en welzijn. Door het generieke karakter zal AI impact hebben op alle bedrijfssectoren, ons privé leven en de maatschappij.  De voortvarendheid waarmee wij nu handelen bepaalt de controle over onze toekomst met significante effecten binnen 10 jaar. Nederland moet daarom een sterke en onderscheidende positie opbouwen en onderhouden in zowel de ontwikkeling als de toepassing van AI. 

Strategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie

NL AI Coalitie

Klik op het logo om naar de website van de NL AI Coalitie te gaan:

Nederlandse AI Coalitie

NL AI Coalitie

De ontwikkeling van Artificiële Intelligentie (AI) is onontkoombaar. De komende tien jaar zal de welvaart en het welzijn van Nederland in hoge mate beïnvloed worden door onze slagvaardigheid in het omarmen van de opkomst van AI in de private en publieke sector. De houding kan niet afwachtend zijn, Nederland kan alleen haar welvaart en welzijn versterken door zélf een significante speler te zijn in onderzoek en toepassing van AI in verschillende sectoren. Alleen hierdoor kunnen we autonoom blijven opereren op de gebieden die economisch en maatschappelijk van strategisch belang zijn.

Bekijk meer over NL AI Coalitie