Ziekenhuizen gebruiken Big Data in strijd tegen bloedvergiftiging

Momenteel wordt antibiotica toegediend aan de hand van standaarddoseringen of schrijven artsen op basis van hun ervaring doseringen voor. Tegenover de NOS legt onderzoeksleider Paul Elbers (VUmc) uit dat door geanonimiseerde gegevens van patiënten met bloedvergiftiging in een database te stoppen, er veel beter bepaalt kan worden hoeveel antibiotica er per behandeling nodig is

De ziekenhuizen gaan de toegediende doseringen en de hoeveelheid antibiotica die daardoor in het bloed van patiënten kwam, koppelen aan overige data, bijvoorbeeld over de nier-, lever- en hartfunctie van de patiënten.

Met behulp van software die de onderzoekers hebben ontwikkeld wordt op basis van deze zogenoemde 'big data' vervolgens uitgerekend wat de optimale dosering antibiotica is voor een patiënt die behandeld moet worden voor een bloedvergiftiging. De uitkomst van die berekening wordt vervolgens aangepast op basis van de individuele gegevens van de te behandelen patiënt.

Lees meer over dit onderzoek bij de NOS of op de website van het project Right Dose, Right Now.