Veel animo voor Talent Grants bij Avond van de Digitale Economie

Homepage Actueel Veel animo voor Talent Grants bij Avond van de Digitale Economie

Tijdens de Avond van de Digitale Economie riep De Bruijn haar achterban op deel te nemen de dutch digital delta IT Talent Grants. “We moeten scholieren en studenten stimuleren om een carrière in de IT te kiezen. Een manier om dat te doen is door talentvolle, gemotiveerde studenten in contact te brengen met IT-bedrijven. Daar is sinds dit jaar een mooi programma voor: de IT Talent Grants.”

Manifest voor de Digitale Economie

In het door Nederland ICT opgestelde Manifest voor de Digitale Economie 2017-2021 is ICT-onderwijs een van de zes speerpunten. Volgens De Bruijn zelfs de voornaamste. “Ik zou kiezen voor onderwijs en arbeidsmarkt”, reageerde ze op de vraag welk onderdeel uit het manifest voor haar het belangrijkst is. “We zien op dit moment een steeds grotere mismatch in vraag en aanbod naar arbeid in de ICT. We zien dat 70 procent van alle ICT-vacatures buiten de ICT-sector valt.”

“Als Nederland ICT roepen wij al jaren dat er meer aandacht moet komen voor ICT in het onderwijs, dat het vak Informatica een enorme upgrade nodig heeft en dat leraren moeten worden bijgeschoold.”

Een vijftiental bedrijven gaf na de oproep van de Bruijn aan interesse te hebben om zich als sponsor te binden aan de IT Talent Grants. Met die bedrijven wordt momenteel serieus gesproken over samenwerking.

Tijdens de Avond van de Digitale Economie werd ook de ICT Personality van 2016 bekend. Die eer ging naar Daniël Ropers, directeur van Bol.com. Hij kreeg de prijs mede toegewezen vanwege ‘zijn inzet op het gebied van het stimuleren van digitalisering en de vernieuwing van het onderwijs. Ropers toont zich bovendien een ware ambassadeur van de digitale economie.'

dutch digital delta IT Talent Grants

De dutch digital delta Talent Grants richten zich op excellente studenten die een IT-opleiding volgen (of cross-over) op zowel mbo-, hbo- als wo-niveau. Bedrijven bieden studenten middels een beurs de kans om zich, in aanvulling op hun opleiding, verder te ontwikkelen als ICT-professional. Dit kan door het opdoen van ervaring op de werkvloer, maar ook door het volgen van verdiepend onderwijs. Met de Talent Grants koppelt dutch digital delta het onderwijs rechtstreeks aan bedrijven en organisaties die willen bijdragen aan het ontwikkelen van talent.

Meer over de IT Talent Grants

Ook interessant