Vakman voor de klas: hybride docent als oplossing lerarentekort

Homepage Actueel Vakman voor de klas: hybride docent als oplossing lerarentekort

Ondernemingen moeten hun werknemers uitlenen aan het onderwijs om het tekort aan techniekdocenten op te lossen. Dat betekent dat bedrijven in de techniek, die nu al kampen met tekorten, nog meer technisch personeel dienen aan te nemen.

Terpstra heeft het kabinet een actieplan aangeboden om de problemen in het techniekonderwijs en het tekort aan technici op te lossen. Dit Techniekpact is een samenwerking tussen overheden, onderwijs en bedrijven.In een gesprek met het Financiële Dagblad geeft de aanjager en voorzitter van branchevereniging Uneto-VNI aan dat het ogenschijnlijk beter gaat met de invulling van de vactures: steeds meer meisjes kiezen op het havo en vwo voor een technisch profiel.

In het hbo is het percentage techniekstudenten gestegen van 18% in 2007 naar 25% in 2017, op de universiteit 36%. Desalniettemin is het tekort op de arbeidsmarkt voor ICT’ers en technici nog steeds groot. In de bouw komen we 40.000 man tekort en in de installatietechniek meer dan 20.000. Ook de ICT sector kampt met een groot tekort aan goed opgeleid personeel. Dit probleem wordt mede veroorzaakt door een tekort aan onderwijspersoneel.

Hybride docent

Eén van de oplossingen is het bevorderen van het hybride docentschap. Professionals combineren een baan in het bedrijfsleven met een deeltijdbaan in het onderwijs. Terpstra roept onderwijsbestuurders en bedrijven op om de hybride docent de standaard te maken, te beginnen in het mbo. Op die manier worden scholen en bedrijven gezamenlijk verantwoordelijk voor het docententekort.

Terpstra beseft dat technische bedrijven elke werknemer nodig hebben om alle orders uit te voeren. Maar, benadrukt hij, de tekorten op de arbeidsmarkt nemen alleen maar toe. ‘Radicale problemen op de arbeidsmarkt vragen om radicale oplossingen. Als bedrijven niet duurzaam gaan investeren in het onderwijs, dan schieten ze zichzelf in de voet.'

Ook interessant