Topsectoren investeren meer in R&D

Homepage Actueel Topsectoren investeren meer in R&D

De R&D investeringen in de Topsectoren stegen van 4,1 naar 4,6 procent. Ook is er een toename van twintig procent aan instroom van nieuwe studenten in technische opleidingen. In totaal is er door bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden in 2015 voor één miljard euro geïnvesteerd in gezamenlijk publiek-privaat onderzoek via de Topsectoren.

Lees de kamerbrief van minister Henk Kamp over de rapportage Bedrijvenbeleid 2016 op de website van de Rijksoverheid. De rapportage is via de Rijksoverheid ook te downloaden.

Topsectorenbeleid

Het Topsectorenbeleid heeft een belangrijke rol gespeeld in het behalen van de doelstellingen. Dankzij de samenwerking binnen het Nederlandse Topsectorenbeleid tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden is een omgeving ontstaan waar innovatie snel tot stand kan komen.

Dit heeft de afgelopen jaren onder andere geleid tot nieuwe, grote publiek-private consortia op het gebied van quantumtechnologie (QuTech), nanolithografie (ArcNL) en oncologie. Nederland heeft een sterke concurrentiepositie met een goed opgeleide beroepsbevolking, een degelijke en betrouwbare (kennis-)infrastructuur en een goede digitale infrastructuur.

Dat maakt Nederland aantrekkelijk voor buitenlandse investeringen, waardoor een sterke en open internationale oriëntatie behouden kan worden en een aantrekkelijk klimaat voor nieuwe startende bedrijven geboden kan worden.

Het bedrijvenbeleid in cijfers is weergegeven in de Monitor Bedrijvenbeleid. De Monitor verschijnt jaarlijks en toont een grote verscheidenheid aan resultaten van het bedrijvenbeleid. De Monitor is te vinden via: www.bedrijvenbeleidinbeeld.nl.

Ook interessant