Team ddd & Nederland Digitaal Dag

Homepage Actueel Team ddd & Nederland Digitaal Dag

Nederland als dé digitale koploper van Europa. Om die kabinetsdoelstelling waar te maken, moeten bedrijven, wetenschappers, overheden en maatschappelijke organisaties beter samenwerken en sneller inspelen op het hoge tempo waarmee maatschappij en economie digitaliseren. Het kabinet heeft daarom het initiatief genomen om een jaarlijkse conferentie te organiseren om deze strategie een impuls te geven.

Van 18 tot en met 21 maart vindt in Theater Gooiland in Hilversum voor de eerste keer de Conferentie Nederland Digitaal plaats.

De Conferentie Nederland Digitaal bestaat uit drie evenementen: het Smart Industry JaareventICT.OPEN2019 en de Nederland Digitaal Dag. Wetenschap, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheid wisselen kennis uit en slaan de handen ineen om richting te geven aan technologische ontwikkelingen die onze maatschappij en de economie in snel tempo veranderen. Het thema van deze eerste editie is: kunstmatige intelligentie (AI). 

Team dutch digital delta (ddd) heeft op verschillende plekken bijgedragen door zitting te nemen in de programmacommissie van de Nederland Digitaal Dag en zodoende het programma mede vorm te geven. Team ddd is hoofdorganisator van drie sessies. 

1. Blockchain en quantum digitalisering 3.0
Inhoud: Team ddd identificeert, prioriteert en programmeert digitale innovaties waarmee maatschappelijke vraagstukken worden aangepakt. Door publieke en private partijen bijeen te brengen in innovatie-coalities met enerzijds focus op maatschappelijke uitdagingen, anderzijds focus op sleuteltechnologieën.

2. Big data & AI voor de agro sector
Inhoud: Digitale transformatie raakt sectoren en zeker de Agro food sector. Binnen deze sector is veel informatie te winnen door gebruik te maken van Big data en is er slim met deze data om te gaan door algoritmes (AI). In deze sessie presenteren drie organisaties over deze aspecten.

3. Nederland koploper in AI #hoedan
Inhoud: Team ddd en de Taskforce AI voor Nederland Coalitie schetsen hun ideeën rondom slim samenwerken in ketens aan AI en de oprichting van een AI onderzoekscentrum van wereldklasse. Maakt dit inderdaad het onderscheid in Nederland? Hoe kijken de bedrijven er tegen aan? En hoe verloopt dit in Europese context?

Ook interessant