Homepage Actueel Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg gepubliceerd

Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg gepubliceerd

De subsidieregeling Flexibel mbo voor volwassenen (voluit: Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg) is gepubliceerd. De regeling loopt tot en met 2022. In totaal is er 20 miljoen euro beschikbaar.

Het doel van de subsidieregeling is dat de aansluiting op de arbeidsmarkt wordt verbeterd en de mismatch tussen vraag en aanbod wordt verkleind voor werkenden en werkzoekenden op mbo-niveau. Naast het bevorderen van een breed en flexibel opleidingsaanbod in de derde leerweg is het doel om samenwerking tussen bekostigde mbo-instellingen en niet-bekostigde instellingen op gang te brengen.

Voor wie?

Samenwerkingsverbanden van publieke en private mbo-instellingen komen voor subsidie in aanmerking. Zij kunnen gezamenlijk subsidie aanvragen voor het ontwikkelen van innovatieve en flexibele onderwijsprogramma’s voor volwassenen in de derde leerweg. De subsidie is ook bestemd voor het werven van de doelgroep, het professionaliseren van docenten en voor kennisdeling. De kennisdeling kan bestaan uit het delen van ervaringen t.a.v. leermaterialen, werkwijzen en aanpakken in netwerkbijeenkomsten.

Op 2 oktober is er door het ministerie van OCW een nieuwsbericht uitgebracht, waarin de landelijke afstemming en aanvraag door mbo-instellingen publiek en privaat in de sectoren techniek en zorg genoemd wordt.

Startsubsidie aanvragen

Vanaf dinsdagmorgen 17 september om 10.00 uur is het mogelijk om aanvragen in te dienen voor de startsubsidie. Let op! Deze aanvragen worden beoordeeld op basis van volgorde van binnenkomst van complete aanvragen. Voor de startsubsidie zijn er twee aanvraagronden: één in 2019 en één in 2020.

Subsidie voor ontwikkeling van flexibele onderwijsprogramma’s

Vanaf 17 september 2019 tot en met 15 oktober 2019 kunnen samenwerkingsverbanden een aanvraag indienen voor de eerste aanvraagronde. Deze aanvragen worden beoordeeld op basis van kwaliteit door een onafhankelijk panel van deskundigen en uiteindelijk neemt de minister van OCW begin 2020 een besluit over de subsidieverstrekking.

Voor de ontwikkelsubsidie zijn er vier aanvraagronden, met de volgende indieningstermijnen:

  • Eerste aanvraagronde, uiterlijk op 15 oktober 2019;
  • tweede aanvraagronde uiterlijk op 1 april 2020;
  • derde aanvraagronde uiterlijk op 1 oktober 2020;
  • vierde aanvraagronde uiterlijk op 1 oktober 2021.

Penvoerder van een samenwerkingsverband is een bekostigde mbo-school.

Kijk voor meer informatie op de website van leven lang ontwikkelen

Ook interessant