Homepage Actueel HCA-ICT aanwezig op jaarcongres ECP met sessie: Digitalisering verandert ons werk, (hoe) verandert u mee?

HCA-ICT aanwezig op jaarcongres ECP met sessie: Digitalisering verandert ons werk, (hoe) verandert u mee?

Tijdens het ECP jaarcongres verzorgde HCA-ICT een sessie over de verandering van werk.

De sessie begon met een korte introductie door René Montenarie van ECP over het belang van publiek-private samenwerkingen binnen de ICT en de verschillende inspanningen die HCA-ICT verricht om die te stimuleren. Vervolgens droeg hij het stokje over aan Louis Spaninks van CA-ICT, die het arbeidsmarktonderzoek ICT-topsectoren toelichtte, waarbij belangrijke conclusie was dat we moeten kijken naar een nieuw integraal opleidingssysteem in Nederland, waarbij werkgevers, onderwijs en overheid samenwerken.

Een uitstekend voorbeeld van een initiatief waar dit al gebeurt, is Cloud IT Academy, waarin werkgevers die een baan in de cloud aanbieden samenwerken met het reguliere onderwijs. Bart Lageweg en Marcel Schilders van Cloud IT Academy kwamen dit toelichten en vertelden bovendien over een duale hbo-opleiding ‘Systeem Network en Cloud Engineering’, waarbij wordt samengewerkt met de Hogeschool Utrecht. Een probleem voor bedrijven is dat de wensen vanuit het bedrijfsleven niet altijd overeenkomen met de skills die de studenten leren tijdens hun opleiding. Hiervoor is extra scholing nodig, maar veel jongeren willen na hun eerste opleiding aan het werk. Door middel van dit soort duale opleidingen is dit mogelijk en kunnen de jongeren zowel werken als de aanvullende skills leren die nodig zijn in hun baan.

Om te illustreren dat Cloud IT Academy slechts één voorbeeld is van een grote groep mooie initiatieven, kwam Matthijs van Kampen van NL digital vertellen over de inventarisatie van al dit soort initiatieven. Een onderzoek dat hij begin 2020 met een rapportage en handboek zal afronden. In zijn handboek voor ICT-bedrijven zullen de voordelen van de samenwerkingen te vinden zijn en gouden tips om deze tot een succes te maken. Tenslotte vroeg Matthijs nog om input uit de zaal: stel u bent een onderwijsinstelling, wat zou uw pitch zijn aan een ICT-bedrijf om met u samen te werken? Er kwam veel input uit de zaal; Matthijs zal deze input meenemen voor het afronden van zijn handboek.

De deelnemers werden opgeroepen om actief mee te doen aan de activiteiten van de HCA-ICT.

Wilt u meewerken aan de regionale samenwerkingen tussen het bedrijfsleven en het onderwijs? Neem dan contact op met Dominiek van Veen

Bent u werkzaam in de ICT branche en wilt u bijdrage aan het inspireren en informeren van middelbare scholieren over het ICT vak? Meld u dan aan als professional op www.geefitdoor.nl. En bent u werkzaam op een middelbare school en wilt u graag dat een professional langskomt om uw leerlingen te informeren? Vraag dan een gastles aan op www.geefitdoor.nl

Wilt u meer informatie over activiteiten binnen de A.I coalitie of de Dutch Blockchain Coalition? Neem dan contact op met Tijs Koops

Ook interessant