ROVC: Tekort technici schaadt concurrentiepositie

Uit de TechBarometer van ROVC, partner in trainingen en opleidingen van technisch Nederland, blijkt dat 54 procent van de technische organisaties verwacht dat het tekort aan goed opgeleid personeel de concurrentiepositie van Nederland zal schaden.

Het onderzoek werd gehouden onder 969 respondenten uit de technische branche. 80 procent bleek in 2017 voor de komende vijf jaar een kwantitatief tekort in technisch personeel te voorzien. 30 procent noemt daarbij de slechte aansluiting van regulier onderwijs op het bedrijfsleven als belangrijkste oorzaak. Ook speelt een slecht imago van de branche een rol volgens de respondenten (30 procent) en de toenemende vergrijzing (19 procent). Het tekort is daarnaast ook kwalitatief: automatisering in de techniek en ook de complexiteit van systemen, waardoor personeel eigen expertise aan zal moeten vullen met nieuwe digitale vaardigheden.

39 procent van de ondervraagde bedrijven ziet initiatieven vanuit het bedrijfsleven als meest efficiënte manier om dit tekort terug te dringen. De meerwaarde van initiatieven uit het onderwijs en vanuit de overheid worden daarbij zeker erkend.

Enthousiasme

John Huizing, directeur bij ROVC: “Al jaren staat de technische branche onder druk. 86 procent van de branche ziet het effect van het tekort aan technici op de concurrentiepositie van Nederland. Dat is zorgwekkend. De urgentie om het probleem aan te pakken is dan ook hoog. De economie trekt aan, waardoor de arbeidsmarkt enorm in de lift zit; het aantal banen en vacatures groeit fors. Door het tekort kunnen organisaties niet meekomen met de groei van de economie. Daarom moeten onderwijs, het bedrijfsleven, brancheorganisaties en overheid nog meer dan op dit moment de handen ineen slaan om de technische sector een boost te geven. Door mensen te enthousiasmeren voor de branche kunnen we de negatieve weerslag op de concurrentiepositie van Nederland beperken.”

U kunt de TechBarometer aanvragen op de website van ROVC.