Ronald Prins verzorgt eerste gastles Cyber Security

Homepage Actueel Ronald Prins verzorgt eerste gastles Cyber Security

De bedoeling is dat IT-professionals met hun eigen vakkennis scholieren enthousiasmeren voor een carrière in de ICT. Prins geeft daarmee de aftrap voor de nieuwe module Cyber Security van Geef IT Door en roept zijn vakgenoten op in zijn voetsporen te treden en zelf ook voor de klas te gaan staan. Door het inzetten van ICT-professionals in het voortgezet onderwijs moet de instroom van studenten bij vervolgopleidingen gestimuleerd worden.

Ronald Prins, directeur Fox-IT: “Onze maatschappij wordt steeds afhankelijker van digitale systemen. Het internet is al lang niet meer enkel een middel om te mailen en de bankzaken te verzorgen. Er zijn legio aan geavanceerde technieken, van zelfrijdende auto’s tot sluizen, die gekoppeld zijn aan het internet. Dat brengt veel voordelen met zich mee, maar ook nieuwe risico’s. Om met die nieuwe technologie verantwoord om te gaan, is het belangrijk dat we ook echt goed begrijpen hoe de technologie precies werkt. Alleen dan kunnen we deze geavanceerde systemen echt veilig maken.”

“Net zo goed als dat we al heel vroeg beginnen met leren lezen en rekenen, zullen we ook IT in een vroeg stadium in het lespakket moeten opnemen. Niet alleen als instrument voor het gebruik ervan, maar ook echt de diepte in zodat we heel vroeg al leren hoe de technologie werkt.”

Cyber Security en Big Data

De landelijke campagne Geef IT Door verzorgt sinds 2014 gastlessen van ICT-professionals in het voortgezet onderwijs. Naast gastlessen over ICT en programmeren heeft Geef IT Door sinds kort twee thema’s aan het pakket toegevoegd: Cyber Security en Big Data.

Met de toenemende digitalisering van de samenleving neemt ook de omvang van cybercriminaliteit toe. In sommige EU-lidstaten overstijgt computermisdaad de traditionele misdaad al in omvang. De vraag naar gekwalificeerde Cyber Security specialisten neemt daardoor rap toe. En ook de mogelijkheden van Big Data in ICT-toepassingen worden steeds groter. Binnen sectoren als de logistiek, energie, gezondheidszorg en speelt Big Data een steeds belangrijkere rol. Geef IT Door zet daarom vanaf nu ook dataspecialisten en Cyber Security professionals voor de klas om te laten zien hoe actueel en noodzakelijk deze onderwerpen zijn.

Geef IT Door

Nederland digitaliseert in rap tempo. Ons land staat in de top 5 van meest innovatieve landen ter wereld. Maar liefst 94% van de Nederlanders heeft toegang tot het internet en een kwart van onze economische groei hebben we te danken aan ICT. De vraag naar goed opgeleide vakmensen op de arbeidsmarkt voor ICT’ers neemt dan ook steeds verder toe. Uit onderzoek blijkt echter dat de belangstelling onder jongeren voor het brede vakgebied van ICT achterblijft.

Om jongeren enthousiast te maken voor de veelzijdige en uitdagende wereld van ICT, plaatst de campagne Geef IT Door specialisten uit het vakgebied in de klas voor het geven van inspirerende gastlessen. ICT-professionals laten vanuit hun eigen ervaring zien waarom een carrière in de ICT voor jongeren een goede keuze is. Geef IT Door koppelt vakmensen aan een school uit hun regio en stelt via een toolkit het benodigde gereedschap beschikbaar voor een geslaagde gastles.

Alert Online

De lancering van de module cyber security binnen Geef IT Door vindt plaats tijdens de campagne van AlertOnline. De campagne vraagt twee weken per jaar aandacht voor cybersecurity en cybersecure gedrag om Nederland bewuster en veiliger online te laten zijn. Overheid, bedrijfsleven en wetenschap doen mee door eigen activiteiten te organiseren. Thema van de campagne dit jaar is Cyber Skills. De campagne vindt plaats van 3 tot en met 14 oktober 2016.

Ook interessant