Regionaal investeringsfonds mbo: 7 nieuwe toekenningen

Minister Ingrid Van Engelshoven (OCW) kent 11 miljoen euro subsidie toe aan zeven samenwerkingsverbanden tussen bedrijfsleven en mbo- instellingen. Ook initiatieven op het gebied van ICT-onderwijs ontvangen subsidie

Het geld is afkomstig uit het Regionaal Investeringsfonds voor het mbo (RIF) en is bestemd voor opleidingen gericht op de bouw, levensmiddelentechnologie, zorg en welzijn en digitale vaardigheden. Het bedrag is onderdeel van een totale investering 21,5 miljoen, bijeengebracht door bedrijfsleven, onderwijs en overheid.

Eén van de samenwerkingsverbanden is het ROC van Amsterdam. Deze instelling ontving 2 miljoen voor de ontwikkeling van House of Digital, een leertraject van mbo naar hbo dat zich samen met het bedrijfsleven richt op digitale vaardigheden en kennis rondom blockchain, softwareontwikkeling, cyberveiligheid en digitale marketing.

Nieuwe Ronde

Ook in 2018 kunnen samenwerkingsverbanden tussen scholen en bedrijfsleven een aanvraag indienen bij het Regionaal Investeringsfonds mbo. De periode waarin dit kan loopt van 1 juni tot 1 juli.