Rapport blockchain competenties

Homepage Actueel Rapport blockchain competenties

De Dutch Blockchain Coalition heeft de afgelopen drie jaar (2017, 2018, 2019) onderzoek gedaan naar nieuwe kennisbehoeften in de markt. Voor deze onderzoeken zijn enquêtes en interviews afgenomen bij organisaties en experts. Dit onderzoek is aangevuld met een competentiebehoefte-onderzoek waarin duidelijk de focus is gelegd op de ontwikkeling van human capital en de rol van scholing. Naast dit bericht vind je een verwijzing naar dit rapport.

Het onderzoek heeft in 2019 een toename onder deelnemers gezien van 50% en komt ten aanzien van de kennisbehoefte met interessante zaken. Evenals tijdens de voorgaande edities van het onderzoek komt duidelijk naar voren dat aan de technologische kant op het gebied van bedrijfsmodellen en juridische implicaties er vraag is naar kennis. Wat zich openbaart is de vraag naar professionals die naast hun eigen vakgebied kennis en begrip hebben van andere vakgebieden binnen het speelveld.

Er wordt nadrukkelijk aangegeven dat er behoefte is aan overlappende kennis van de onderstaande vakgebieden. Het rapport roept op om werk te maken van scholing, leren en ontwikkelen :

  • Algemene blockchain kennis
  • Kennis van de invloed blockchain op huidige businessmodellen
  • Programeer vaardigheden
  • ICT vaardigheden
  • Juridische kennis

Het volledige rapport is hier te lezen.

Ook interessant