Publicatie Topsectoren 'Beroepen in transitie'

Homepage Actueel Publicatie Topsectoren 'Beroepen in transitie'

De voortschrijdende digitalisering verandert de arbeidsmarkt, de manier waarop wij werken en zorgt voor nieuwe taken en beroepen. Deze transitie is niet iets van morgen, maar vindt nu al plaats. Om te kunnen inspelen op deze veranderingen is het belangrijk om een goed beeld te hebben van de verandering en de nieuwe competenties die dit voor beroepen vraagt. De invloed van digitalisering op beroepen is door de Topsectoren specifiek in beeld gebracht voor drie sectoren: Water, Zorg en Energie.

Hoe zien professionals in deze sectoren de veranderingen door digitalisering en wat merken zij in hun dagelijkse werk? In de publicatie “Beroepen in transitie” wordt beschreven welke transitie er plaatsvindt in het beroep van kapitein, wijkverpleegkundige en operations manager ICT in de energiesector. Aan de hand van drie portretten wordt de kern van de verandering geduid en welk effect dat heeft op de beroepshandelingen die iemand verricht en de skills die nodig zijn het beroep goed uit te kunnen oefenen. Deze publicatie vormt een aanvulling op de film die eerder in opdracht van de Topsectoren is gemaakt.

Met deze publicatie doen de Topsectoren een appèl aan bedrijven, onderwijsinstellingen en scholen om mensen bewust te maken van de veranderingen door digitalisering. Alle partijen moeten zich samen inspannen om mensen te ondersteunen met werkvormen waarin zij in staat zijn om zichzelf te scholen of te ontwikkelen voor het nieuwe werk. Werkvormen waarin leven lang ontwikkelen centraal staat, ook wel Learning Communities genoemd.

Want de belangrijkste uitdaging voor het werk van morgen is: hoe krijgen we zoveel mogelijk mensen mee in dit werken van de toekomst? Hoe zorgen we dat iedereen blijft beschikken over de juiste combinatie van kennis en competenties voor het nieuwe werk?

Ook interessant