Philips-topman Hans de Jong: gebrek aan techneuten bedreigt welvaart

In een interview in het Algemeen Dagblad waarschuwt Philips president Hans de Jong voor het groeiende tekort aan technisch en ICT-vaardig personeel. Het kabinet moet volgens de topman snel meer investeren in onderwijs en digitalisering.

Ontwikkelingen zoals automatisering, kunstmatige intelligentie en data-wetenschappen dringen namelijk door in domeinen die voorheen nog als echte ‘alfa’ gebieden werden beschouwd zoals de zorg en het onderwijs.

De president, tevens bestuurslid bij VNO-NCW en FME, waarschuwt dat dit tekort alleen maar op zal lopen. Iedere organisatie is immers op zoek naar goed opgeleide technici en ICT’ers. Dat het kabinet in moet grijpen staat voor hem vast. Er moet nú actie worden ondernomen, aldus de Philips topman. Zorgkosten stijgen, de aardgasbaten lopen terug en de internationale concurrentie zit niet stil. Om onze huidige welvaartsstandaarden te handhaven is ingrijpen nodig.

Daarnaast zijn investeringen in het onderwijs hard nodig. Het aantal technische opleidingen dat noodgedwongen een numerus fixus heeft ingesteld - zoals onlangs de Universiteit Twente - groeit nog steeds. De Jong pleit tevens voor meer middelen voor het MBO onderwijs met bijzondere aandacht voor leerlingen die nu nog te weinig voor technische opleidingen kiezen, zoals meisjes en allochtone jongeren.

U leest het interview hier (gratis versie) en hier (paywall)