Overijssel bindt technisch talent

Homepage Actueel Overijssel bindt technisch talent

Om technisch talent met een HBO- of WO opleiding voor de regio te behouden heeft de provincie Overijssel een actieprogramma ontwikkeld. Het huidige tekort aan technisch en IT personeel is een bedreiging voor de economische ontwikkeling van de regio.

Het actieprogramma is gericht op het aantrekken en binden van talent woonachtig in Overijssel of dat de regio heeft verlaten. Focus ligt nu nog op (oud) studenten van de Technische Universiteit Twente, maar zal zich in de toekomst ook richten op initiatieven in Deventer en Zwolle. Binnen het programma lopen verschillende projecten.

Het regionale bedrijfsleven, de Universiteit Twente en Saxion Hogescholen zijn gestart met het project TalentIT. Dit is een traineeship dat stage-en afstudeeropdrachten bij bedrijven combineert met een bijbaan. Na een jaar krijgen de studenten een tegemoetkoming in hun studiekosten en een baangarantie. De eerste studenten kunnen in 2019 starten.

Een MKB technologiebeurs zal volgend jaar 100 studenten koppelen aan 80-tot 100 MKB-bedrijven in Overijssel. Deze bedrijven verzorgen studiebeurzen en coachen studenten. Naar verwachting worden studenten zo duurzaam gebonden aan de regio.

Ten derde wordt er een oriëntatieprogramma opgezet om technische studenten van de Hogescholen Saxion en Windesheim en de Universiteit Twente. Het programma ‘Wij investeren in Mens en Maatschappij biedt alle Overijsselse bedrijven de mogelijkheid om zich aan te sluiten en zich naar de studenten toe te profileren.

Samen met de regio’s Zwolle, Deventer en Twente worden de komende tijd aanvullende agenda’s uitgewerkt in samenwerking met onderwijsinstellingen, gemeenten en bedrijven.

Ook interessant