Oproep projectvoorstellen High Tech to Feed the World

Met de High Tech to Feed the World (HT2FtW) crossover is de afgelopen twee jaar een mooie basis gelegd voor innovatie in de agrihortifoodtech-sector.

De topsectoren Agri&Food, Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en High Tech Systemen en Materialen hebben gezamenlijk ingezet op acht nieuwe projecten, waarvan drie echte crossovers met inzet vanuit twee topsectoren.

Ook dit jaar willen de drie topsectoren een bijdrage leveren aan het cross-overprogramma en hebben gezamenlijk een call for proposals gelanceerd voor nieuwe projecten. Indienen van projectideeën kan vóór 1 mei a.s.

Indienen in 2 fasen

Het proces van indienen en selectie bestaat uit twee afzonderlijke fasen. Projectideeën voor publiek-private (PPS) onderzoekssamenwerking moeten voor 1 mei 2017 binnen zijn bij het TKI-bureau Agri & Food en het volledige PPS onderzoeksvoorstel voor 17 juli 2017 .

Het indienen van voorstellen kan via de website van Holland High Tech.