Opbouw van kennis blockchain in Nederland is in de maak

Niet elke dag lees je bij het ontbijt een stuk waarmee je het hardgrondig eens kunt zijn. Afgelopen zaterdag was zo’n dag. Het FD-artikel ‘Iedereen denkt een blockchain expert te zijn’ is een schot in de roos.

Blockchain is een hype

Blockchain is een hype. Vele vragen moeten beantwoord worden voordat duidelijk is of, en zo ja wáár, blockchain technologie toegepast kan worden. Op welke schaal kan blockchain oplossingen bieden? Hoe consensus te bereiken in een blockchain toepassing van duizend netwerkpunten? Een miljoen? Een miljard? Is het bijbehorende energie- verbruik in de hand te houden? Hoe regelgeving aan te passen? Wat betekent toezicht in een gedistribueerde toepassing? Welke nieuwe business modellen gaan mogelijk worden?

Blockchain kán bijdragen om transactiekosten te verlagen, als alle betrokken spelers in de waardeketen in een gecoördineerde aanpak dezelfde blockchain oplossing omarmen. De aard van de uitdagingen maakt Nederland een uitermate geschikte omgeving om werkelijk blockchain expertise op te bouwen en daarmee te experimenteren. De technische basis is sterk en er is grote bereidheid om over de keten samen te werken aan oplossingen, die dan weer uitgeprobeerd kunnen worden in de zogenaamde fieldlabs.

Digitaal vertrouwen, dat is de blockchain belofte. Of die belofte ingelost wordt zal de komende jaren blijken. Het is van belang daarbij de vinger aan de pols te houden.

Blockchain Core Competence Centre (BC3)

Het Topteam ICT heeft het initiatief genomen het Blockchain Core Competence Centre (BC3) op te richten, waarin wetenschappers, overheden, maatschappelijke en industriële partners werken aan opbouw van blockchain expertise in Nederland. BC3 komt tegemoet aan de zorg die het FD uitsprak: het gebrek aan blockchain expertise in Nederland.