Homepage Actueel Nieuwe HCA ICT van start met stakeholdersbijeenkomst in Den Haag

Nieuwe HCA ICT van start met stakeholdersbijeenkomst in Den Haag

Op de bijeenkomst in Den Haag met stakeholders afkomstig uit onderwijs, overheid en bedrijfsleven zijn op maandag 4 februari de plannen en activiteiten van de Human Capital Agenda ICT voor 2019 gepresenteerd. Tijdens een interactieve workshop werd samen met de stakeholders bepaald welke acties gezamenlijk worden opgepakt en zijn er activiteiten opgesteld waarmee de gezamenlijke doelen bereikt kunnen worden.

“We zijn hier vandaag bijeen omdat we allemaal het belang van een sterke human capital agenda op het gebied van ICT onderschrijven en gezamenlijk willen kijken hoe we hier invulling aan kunnen geven”, lichtte René Montenarie van ECP, dat samen met het Platform Talent voor Technologie de activiteiten van de HCA ICT invult, toe.

“We weten allemaal dat er een enorme uitdaging is op de ICT-arbeidsmarkt. Kerntaak voor de HCA ICT is dan ook het samenbrengen en verbinden van de relevante stakeholders. Alleen met elkaar gaat het ons lukken een sterke human capital agenda neer te zetten.”

De HCA ICT gaat, naast de verbindings- en netwerkfunctie, het komende jaar aan de slag langs drie actielijnen;

1. Regionale samenwerking stimuleren
2. Scholieren inspireren en informeren door middel van gastlessen
3. Verbreden en versnellen van kennisoverdracht voor nieuwe technologieën

Op de startbijeenkomst in Den Haag vulde de stakeholders (variërend van ministeries als EZK, BZK, J&V en OCW tot vertegenwoordigers van Topsectoren, het onderwijs (mbo, hbo en universiteiten) en belangenverenigingen als de KNVI, NRTO en Nederland ICT) de actielijnen aan met eigen initiatieven. In een world café setting werden vervolgens acties vormgegeven waarmee de gezamenlijke ambities verwezenlijkt kunnen worden.

De door de stakeholders opgestelde acties en doelen worden later in februari gepubliceerd. Ziet u aanknopingspunten voor samenwerking, neemt dan contact op met ons via info@dutchdigitaldelta.nl

Ook interessant