Call Commit2Data: Data Science voor veranderende data

Aanvragen kunnen ingediend worden namens een consortium van minimaal één private partner en minimaal twee kennisinstellingen, en mogelijk in samenwerking met TNO.

Een gerichte inspanning is nodig om de grenzen van de huidige data science en big data oplossingen te verschuiven en het algoritmische begrip van data semantiek, computationele complexiteit, data bescherming en menselijke informatie overload te laten groeien. Om dit mogelijk te maken, richt deze call zich op data science en het omgaan met evoluerende inhoud, processen, gedrag en samenlevingen.

Aanvragen moeten gericht zijn op het omgaan met en ondersteunen van veranderende data binnen de horizontale thema’s data handling en data analytics. Daarnaast moeten de resultaten toepasbaar zijn in minimaal twee toepassingsdomeinen en het is wenselijk dat aanvragen aansluiting hebben met verticale deelprogramma’s.

Bekijk de volledige call for proposals