Nederlandse strategie op AI gebied

Homepage Actueel Nederlandse strategie op AI gebied

Nederland heeft alles in huis op het gebied van Artificial Intelligence; in de mondiale AI Index Report staat Nederland stevig in de top tien. Ontwikkelingen en investeringen in AI-technologie- en toepassingen gaan echter razendsnel, zeker op internationaal gebied.

Om de Nederlandse positie te behouden en te verstevigen is de publiek-private Taskforce AI voor Nederland Coalitie (voortaan Taskforce AI) opgezet. De ambities van de Taskforce AI zijn gepresenteerd op de Conferentie Nederland Digitaal.

AI: vergroten, versnellen, verbinden
Om te zorgen dat Nederland succesvol wordt in het toepassen van Artificial Intelligence (AI) publiceerde het publiek-private samenwerkingsverband AINED (een samenwerking van TopTeam ICT, ICAI, NWO, TNO, VNO-NCW en MKB-Nederland) 16 oktober een 1e opzet voor een Nederlandse AI-strategie. In het rapport staat een breed scala aan mogelijke acties voor overheden en bedrijven die helpen om de goede uitgangspositie die Nederland nu nog heeft te kunnen verzilveren. Zo kan het gebrek aan talent worden ondervangen door te zorgen dat buitenlandse studenten na hun studie langer in Nederland mogen blijven. Daarnaast moet Nederland meer gaan samenwerken in bestaande ketens, werk maken van een nationaal AI onderzoekscentrum van wereldklasse, betere ondersteuning van nieuwe bedrijvigheid en beter gebruikmaken van al beschikbare data.

Cees Oudshoorn (directeur VNO-NCW), voorzitter Taskforce AI: 'Kunstmatige intelligentie (AI) is bepalend voor onze toekomstige welvaart en hoe deze wordt verdeeld. Het is geen trein die je aan je voorbij kan laten gaan om later alsnog in te springen.'

Missie Taskforce AI

De Taskforce werkt aan versterken van AI voor zorg, veiligheid, mobiliteit, energie, voeding en organiseren de hele innovatieketen.

Meer nieuws:
Nederland jaagt op AI-hub 

Ook interessant