Nederlandse Digitaliseringsstrategie

Homepage Actueel Nederlandse Digitaliseringsstrategie

Het Nederlandse kabinet heeft haar nieuwe strategie rondom digitalisering uiteen gezet in een visiedocument. Met onderzoek, experimenten en het toepassen van nieuwe technologie wil het kabinet de kansen van digitalisering benutten.

De strategie Nederland Digitaal is gepresenteerd door staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat), minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). U kan het rapport en een bijbehorende brief naar de Tweede Kamer rechts op deze pagina downloaden.

Het kabinet concretiseert deze strategie in 24 ambities die relateren aan alle aspecten van de maatschappij en economie zoals een digitaal vaardig MKB of slimme mobiliteit. Ook richt de strategie zich op het vergroten van ICT-vaardigheden van alle scholieren en de beroepsbevolking, maar ook op bescherming van persoonsgegevens en veilige technologie. Tot slot is er ook aandacht voor een eerlijke concurrentie op online markten.

de strategie wordt verder uitgewerkt in verschillende deelagenda's zoals in de Nederlandse Cybersecurity Agenda die onlangs is verschenen, de Agenda Digitale Overheid, het Actieplan Digitale Connectiviteit en de beleidsagenda Smart Mobility.

Nederland Digitaal wordt elk jaar geactualiseerd. Het kabinet organiseert daarom jaarlijks, voor het eerst begin 2019, een Digitale Top met ondernemers, wetenschappers, medeoverheden en maatschappelijke organisaties om de strategie te blijven vernieuwen.

Ook interessant