Nederland voor het eerst Europese innovatieleider

Dit stelt het gezaghebbende European Innovation Scoreboard 2016 dat vandaag is gepubliceerd door de Europese Commissie. De stap van innovatievolger naar innovatieleider is een ambitie die het kabinet heeft vastgelegd in de Rijksbegroting 2016.

“De verbeterde score bewijst de werking van het kabinetsbeleid om onze kenniseconomie te versterken”, stelt minister Kamp van het Ministerie van Economische Zaken. “Hierin investeren is belangrijk, omdat innovatie de komende decennia de motor is van onze concurrentiekracht en economische groei.”

“Innovatieleider blijven we niet zomaar. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden moeten de komende jaren extra investeren in onderzoek en ontwikkeling om de positie van Nederland als sterk innovatieland te handhaven.”

De Europese Commissie kijkt bij het opstellen van de lijst naar de voor innovatie benodigde randvoorwaarden in zowel het bedrijfsleven als de publieke sector. Er wordt in totaal op 25 indicatoren getoetst. Nederland is voor het eerst innovatieleider in plaats van innovatievolger, onder andere omdat er volgens het rapport vooruitgang is geboekt bij de hoeveelheid private investeringen in onderzoek en ontwikkeling.

Ook wordt in toenemende mate onderzoek daadwerkelijk door het bedrijfsleven omgezet in producten en diensten en is het aantal hoger opgeleiden in Nederland gegroeid.

Lees het volledige bericht bij Rijksoverheid.nl