Nederland kan meer investeren in ICT-professionals

Homepage Actueel Nederland kan meer investeren in ICT-professionals

Nederland stijgt in de Europese digitale top van de vierde naar de tweede plek. Toch is er nog wel groei mogelijk, bijvoorbeeld als het gaat om het opleiden van ICT-professionals.

De Nederlandse economie en samenleving doen het goed op het gebied van digitalisering vergeleken met de andere 27 EU-landen. In een ranglijst over 2016 die de Europese Commissie eind mei heeft gepubliceerd, stijgt Nederland van de vierde naar de tweede plaats.

Op het gebied van snelle internetverbindingen is Nederland leidend in Europa, maar op andere digitale terreinen zijn er groeimogelijkheden, zo staat in het zogenoemde DESI-rapport. Zo zou meer moeten worden geïnvesteerd in het opleiden van ICT-professionals, waar nu een tekort aan is. Meer gebruik van de mogelijkheden van digitale technologieën kan de efficiëntie en productiviteit van het bedrijfsleven een impuls geven.

Lees hier meer over het rapport.

Human Capital Agenda van Team ICT

De Human Capital Agenda van Team ICT is een actieplan om de behoefte aan voldoende, adequaat geschoold personeel de komende jaren te vervullen. De doelstelling is een betere aansluiting tussen vraag en aanbod en het stimuleren van een ‘Leven Lang Leren’. De acties bestaan onder andere uit de uitreiking van ICT-beurzen (mbo, hbo, wo), het stimuleren van de inzet van IT-professionals uit het bedrijfsleven als gastdocent en het oprichten van centres of excellence. Daarnaast zal ICT worden meegenomen als doorsnijdend thema in de gezamenlijke Human Capital Agenda van de Topsectoren.

Meer informatie: HCA ICT.

Ook interessant