MIT-regeling 2021 geopend

Homepage Actueel MIT-regeling 2021 geopend

Vandaag (20 april 2021) zijn vier van de vijf instrumenten van de MIT-regeling geopend voor aanvragen. Een belangrijke wijzing in de MIT-regeling van 2021 is dat deze in lijn is gebracht met het missiegedreven innovatiebeleid en zich meer zal richten op maatschappelijke uitdagingen en sleuteltechnologieën. Denk bijvoorbeeld aan een CO2 vrije gebouwde omgeving, het verminder van hulp- en grondstoffen bij voedselproductie, het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met dementie of het beperken van georganiseerde criminaliteit.

De MIT-regeling kent drie instrumenten voor het mkb: 

Haalbaarheidsprojecten | aanvragen van 20 april t/m 9 september 2021

Dit is voor haalbaarheidsonderzoeken die niet langer dan één jaar duren en inzicht moeten geven in de technische en economische haalbaarheid van een innovatieproject. 

Kennisvouchers | aanvragen van 20 april t/m 9 september 2021

Dit instrument richt zich vooral op het ontsluiten en benutten van opgedane kennis vanuit kennisinstellingen richting het MKB. 

R&D Samenwerking | aanvragen van 1 juni t/m 9 september 2021

  Als je samen met andere mkb ondernemingen werkt aan het ontwikkelen of verbeteren van innovatieve productieprocessen, diensten of producten.

  Waar moet een aanvraag aan voldoen?

  • Iedere aanvraag moet aansluiten bij een maatschappelijke uitdaging uit het missiegedreven topsectorenbeleid. De staan beschreven in de verschillende Kennis en Innovatie Agenda’s (KIA’s).
  • Een aanvraag moet tot een innovatieve en integrale oplossing leiden. Dit kan in fysieke vorm, maar ook zeker digitaal/virtueel.
  • Een aanvraag moet bijdragen aan het versnellen van innovaties en de concurrentiekracht van de Nederlandse industrie versterken. Dit is belangrijk om de uitdagingen die wij als maatschappij hebben zo spoedig mogelijk het hoofd te bieden en deze oplossingen bij te laten dragen aan werkgelegenheid of internationale handel.

  Meer informatie over de MIT-regeling op rvo.nl

  Ook interessant