Homepage Actueel Meer actie nodig om 'Leven Lang Ontwikkelen' te stimuleren

Meer actie nodig om 'Leven Lang Ontwikkelen' te stimuleren

De inzet en resultaten rond het thema 'Leven Lang Ontwikkelen' laat nog te wensen over. Meer actie is nodig om werknemers bij- en om te scholen zodat zij voorbereid zijn op een arbeidsmarkt die continu verandert. Op dit moment doen werknemers nog te weinig, blijkt uit het rapport met de titel Grenzen aan een leven lang leren van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Rapport Grenzen aan een leven lang leren
De hoofdconclusie van het rapport Grenzen aan een leven lang leren luidt dat ondanks de vele inspanningen om een leven lang leren te bevorderen neemt deelname aan opleidingen, cursussen en trainingen de laatste jaren niet of nauwelijks toe. De onderliggende redenen blijken divers. Veel werkenden hebben geen duidelijk beeld van de veranderingen op de middellange termijn in hun werk en de betekenis daarvan voor hun eigen competenties. Zij missen hierdoor de urgentie om te blijven leren. Tegelijkertijd ervaart een deel van de werkenden diverse belemmeringen om aan scholing deel te nemen. 

Om het tij te keren, wordt in het rapport de aanbeveling gedaan om tijd en geld vrij te maken voor ontwikkeling en om maatwerk in scholingsvoorzieningen. Door rekening te houden met de diverse verschillen en ervaren belemmeringen kan iedereen de kans krijgen zich te blijven ontwikkelen, wordt in het rapport gesteld.

Werkgevers ook aan zet
Katja van Kranenburg, voorzitter HCA actielijn binnen de Dutch Blockchain Coalition en advocaat-partner bij CMS, reageert in dagblad Trouw op het rapport. Zij stelt dat ook de werkgevers een rol te vervullen hebben als het gaat om bijscholing. Zo had zij graag gezien dat in de nieuwste arbeidsmarktwet de verplichting was opgenomen dat 'werkgevers verplicht in kaart moeten brengen hoe hun sector de komende tijd gaat veranderen, en wat dat betekent voor hun personeel. Als ze dan eenmaal grip krijgen op aankomende digitalisering en automatisering, kunnen ze daar die scholingsplicht aan koppelen.'

Ook interessant