Lotte de Bruijn treedt toe tot Topteam ICT

Homepage Actueel Lotte de Bruijn treedt toe tot Topteam ICT

Lotte de Bruijn is met de portefeuille human capital toegetreden tot het Topteam ICT. Lotte de Bruijn is directeur van NLdigital, het collectief van meer dan 600 digitale bedrijven in Nederland. Daarnaast is De Bruijn sinds 2019 ambassadeur van de Human Capital Agenda ICT.

‘Mijn ambitie is om de brug te slaan tussen de waanzinnige mogelijkheden van digitale technologie en de uitdagingen van nu. Om dat te bereiken moeten we zorgen dat Nederland voorop blijft lopen in de digitale transformatie. Een cruciaal aspect daarin is voldoende gekwalificeerde mensen, ICT-professionals en mensen met voldoende kennis van digitalisering. Juist in deze crisistijd is het gebruik van digitale diensten enorm toegenomen. We moeten de komende jaren dus fors investeren in onderwijs en omscholing om de kansen hiervan beter te kunnen benutten.’

Het Topteam ICT is vanuit de Nederlandse Digitaliseringsstrategie verantwoordelijk voor het mede vormgeven van de digitale transformatie en de impact van ICT-innovatie binnen het missiegedreven innovatiebeleid. Daarbij staat publiek-private samenwerking voor de hele waardeketen centraal: fundamenteel/toegepast onderzoek, valorisatie, marktcreatie, human capital, internationalisering en strategievorming. De ambitie is dat bedrijven (groot en klein), brancheverenigingen, universiteiten , hogescholen, Topsectoren, NWO, TO2-instellingen, startups/scale-ups , overheden, regio’s en, waar relevant, Europese partners, zich verbinden aan de digitaliseringsopgaven, sleuteltechnologie-investeringen en maatschappelijke uitdagingen.

Vanuit de merknaam dutch digital delta investeert het Topteam ICT in de impact van digitale sleuteltechnologieën door publiek-private samenwerking in de vorm van vraaggeïnspireerde en meerjarige programma’s, gericht op big data, blockchain, kunstmatige intelligentie, cybersecurity en future networks and services.

Ook interessant