Lezing: De mogelijkheden van Blockchain

Homepage Actueel Lezing: De mogelijkheden van Blockchain

Op welke manier heeft blockchain de toekomst? ECP organiseert op 22 juni in Den Haag een speciale lezing voor haar deelnemers over de kansen en uitdagingen van deze nieuwe technologie.

Wat is blockchain?
Blockchain biedt de mogelijkheid voor twee onbekende partijen om een vertrouwde transactie te maken zonder tussenkomst van een derde partij.

Hoewel de technologische kwaliteit van blockchain wereldwijd nog verder wordt beproefd, geven wetenschappers en experts aan dat het gesprek niet alleen moet gaan over de onderliggende technologie, maar juist ook de impact op organisatieprocessen.

Blockchain biedt kansen voor het bedrijfsleven, publieke en semipublieke organisaties op economisch, technisch, commercieel en cultureel vlak. Echter, dit is alleen effectief in een omgeving van wederzijds vertrouwen.

Binnen Nederland zijn er met de inzet van blockchain technologie grote mogelijkheden voor verbetering in serviceverlening, betere beheersing van productieprocessen, kostenbesparing, reductie van fraudegevoeligheid en terugdringen van cyberrisico’s.

ECP Deelnemers Special: Blockchain
woensdag 22 juni 2016
14.30-17.00 uur
Dudok te Den Haag

Tijdens deze middag bespreken we de technische werking van de blockchain, vertellen diverse sprekers uit het bedrijfsleven, semipublieke en publieke organisaties over toepassingen van de techniek binnen sectoren en wordt er ingegaan op de mogelijke struikelblokken van dergelijke toepassingen in het algemeen en het blockchain-protocol in het bijzonder.

Aanmelden
Deelnemers van ECP kunnen zich aanmelden voor deze bijeenkomst via het online inschrijfformulier op de website van ECP.

Ook interessant