‘Legacy, een uitdaging en een kans!’

Nederland ICT organiseert in het kader van de Legacy Coalitie een bijeenkomst over het fenomeen Legacy. Op donderdag 24 maart nemen onder meer Ad Kroft (INSEIT), Jan Aleman (Servoy) en prof. Paul Klint (CWI) het woord tijdens de bijeenkomst op het kantoor van Nederland ICT in Woerden.

In een eerdere bijeenkomst over Legacy Software hebben vertegenwoordigers uit diverse disciplines hun visie op het onderwerp gedeeld. Dit heeft geresulteerd in 5 ‘kliks’ rond de onderwerpen:

- Reconstructing Software Architectures of Legacy Software

- Legacy Software under Control

- Agile Legacy

- Inzicht door executiegedrag te bestuderen

- Refactoring Legacy Software using Model Learning

Tijdens de bijeenkomst van 24 maart 2016 geven bedrijven en wetenschap hun visie op Legacy. Op basis van de bovenstaande 5 'kliks' zullen we vervolgens met elkaar zoeken naar manieren om de kennisuitwisseling tussen bedrijven en wetenschap verder vorm te geven.

De Legacy Coalitie is een initiatief van René Penning de Vries, aanvoerder van het Dutch Digital Delta programma. Het doel van deze coalitie is om via een samenwerkingsverband van softwareontwikkelaars, IT-dienstverleners en wetenschap methoden te kunnen ontwikkelen om IT legacy beter te kunnen inventariseren, beter te kunnen analyseren en daarmee beter te kunnen beheersen.

De uitkomsten daarvan kunnen vervolgens idealiter direct worden toegepast in het bedrijfsleven waarmee op termijn de concurrentiekracht van ondernemingen in Nederland wordt versterkt.

Aanmelden en programma via Nederland ICT