Legacy Coalitie zoekt de kansen

Homepage Actueel Legacy Coalitie zoekt de kansen

De zeventig vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de overheid en de wetenschap probeerden zodoende gezamenlijk een thematiek op te stellen waarop voortgebouwd kan worden.

“Dat is goed gelukt, vooral in de subgroepen”, blikt Ad Kroft, voorzitter van de Legacy Coalitie, terug. “Wat we nu gaan doen is het resultaat van de conferentie vertalen naar de programmalijnen. Uiteindelijk komen daar voorstellen uit met wat er concreet gaat gebeuren, hoe we de coalitie gaan organiseren en wie welke rol daarin oppakt.”

Agile business = Agile IT

Na deze tweede plenaire conferentie zal de coalitie de komende maanden verder werken in de op de vier centrale thema’s gerichte subgroepen (Portfoliomanagement, Software Kwaliteit, Ketenbeheersing en Agile business = Agile IT). “Tijdens de conferentie merkte ik al dat er veel positieve energie vanuit de subgroepen kwam met de intentie om daar snel op voort te bouwen”, verklaart Kroft.

“De inleiders van de vier thema’s hebben aangegeven de handschoen op te pakken. Het wordt nu een kwestie van de ideeën goed uitwerken, die aanbieden aan de groepen en de gedane toezeggingen binnen te halen. Terugkijkend naar de bijeenkomst verwacht ik vooral al snel veel van Portfoliomanagement. Daar ontstonden al concrete ideeën als de legacy barometer en de legacy riskletter. En ook bij Software Kwaliteit werd er goede vooruitgang geboekt.”

Het doel is in het vroege najaar de oprichtingsbijeenkomst te plannen. De presentatie van de tweede bijeenkomst is hier te downloaden.

Alles over de Legacy Coalitie

Ook interessant