Lancering MKB upvoting platform

Homepage Actueel Lancering MKB upvoting platform

Op het Kick-off event van Team dutch digital delta is het MKB upvoting platform door Ben Woldring gelanceerd. Team dutch digital delta (Topsector ICT) heeft de ambitie om via nauwe samenwerking met regionale ontwikkelingsmaatschappijen het MKB en startups meer en grootschaliger te betrekken bij de kennisontwikkeling en innovatie op het gebied van ICT-technologie. Dit platform is een volgende stap in de richting van een grotere betrokkenheid van de bedrijfsleven achterban.

De betrokkenheid van MKB bij de digitaliseringsvraagstukken is vanuit het oogpunt van Team ddd op verschillende vlakken van belang. De participatie van MKB aan kennisontwikkeling, valorisatie, scholing en internationale missies levert economische kansen op die direct benut kunnen worden

Hoe werkt het MKB upvoting platform

Het doel van het platform is het samenbrengen van overheid, wetenschap en bedrijfsleven. Op upvoting.dutchdigitaldelta.com kun je een account aanmaken. Bedrijven en onderzoekers kunnen initiatieven delen op het platform en op een aparte challenge pagina worden openstaande subsidiemogelijkheden geplaatst waar initiatieven aan gekoppeld kunnen worden. Op het platform kunnen partijen elkaar niet alleen beter vinden, doordat er op initiatieven gereageerd kan worden en kan worden gechat met gebruikers, ook wordt inzichtelijke welke initiatieven breed gedragen worden, doordat gebruikers initiatieven (projecten) kunnen liken. Middels het platform kunnen mkb’ers dus zien welke subsidiemogelijkheden voor hen interessant zijn en actief of passief participeren.

Ook interessant