Kwartiermaker Aazami aan de slag met thema energie

Homepage Actueel Kwartiermaker Aazami aan de slag met thema energie

Arash Aazami is per 1 februari aan de slag gegaan als thema-kwartiermaker binnen het onderzoeks- en innovatieprogramma Commit2Data op het onderwerp energie. Als kwartiermaker gaat Aazami bezig met het vraagstuk hoe data kan dienen als drijver van energietransitie.

“Ik ben aangesteld om op de relevante plekken in de sectoren IT en energie deining te creëren en een einddoel voor 2025 op te stellen. Daarbij wil ik de juiste mensen enthousiasmeren en mobiliseren om gezamenlijk te komen tot dat einddoel”, blikt Aazami op zijn taak vooruit. “Ik wil ervoor zorgen dat er een gezond en stevig draagvlak ontstaat voor de uitvoerende fases van dit programma.”

Horizontaal binnen Topsectoren

Het thema ‘energie’ van Commit2Data houdt zich bezig met het vraagstuk hoe, op basis van publiek-private samenwerking, binnen de Topsectoren de komende tien jaar op een andere manier voldaan kan worden aan de vraag naar energie. “Zowel data als energie zijn hoofdingrediënten in alle sectoren, omdat alles wat wij binnen onze samenleving produceren en consumeren een directe link heeft met energie. Ik heb enorm veel zin om samen met hoofdrolspelers uit het bedrijfsleven en de wetenschap een visie op te stellen hoe wij in de toekomst met dit onderwerp om moeten gaan.”

Fundamenteel onderzoek

Aazami, die met zijn bedrijf Kamangir verbonden is aan het Cambridge Innovation Centre en voorheen leiding gaf aan zijn eigen energiebedrijf, is inmiddels begonnen aan het vormgeven van de contouren van de eerste calls, die medio 2016 moeten worden opengesteld. “De calls richten zich onder andere op het creëren van een omgeving waarin fundamenteel onderzoek kan worden uitgevoerd. De calls zullen dus voor een groot deel op de wetenschap gericht zijn, maar de sector zelf heeft er volgens mij een minstens zo belangrijke rol in.”

“De wetenschap en het MKB/grootbedrijf kunnen zich samen inschrijven op de calls. Ik denk dat het heel gezond is als zowel MKB/grootbedrijf, geijkte sectorpartijen en wetenschappers de koppen en handen bij elkaar steken en samen komen tot hele mooie oplossingen.”

Bekijk het onderzoeks- en innovatieprogramma Commit2Data

Download de whitepaper Commit2Data

Ook interessant