Homepage Actueel Kabinet lanceert Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2.0

Kabinet lanceert Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2.0

De Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2.0 is gepubliceerd. Dit is de actualisatie van de digitaliseringsstrategie die het kabinet in 2018 naar de Tweede Kamer stuurde. De vernieuwde strategie geeft kort weer wat de behaalde resultaten van het afgelopen jaar zijn en blikt vooruit naar de toekomst.

Kansen digitalisering optimaal benutten

De Nederlandse Digitaliseringsstrategie (NDS) beschrijft hoe Nederland op een verantwoorde manier maatschappelijke en economische kansen van digitalisering optimaal kan benutten. Dat kan alleen als het fundament op orde is, waaronder:

  • privacybescherming
  • cybersecurity
  • digitale vaardigheden
  • eerlijke concurrentie

Behaalde resultaten

De vernieuwde digitaliseringsstrategie geeft een overzicht van acties die het afgelopen jaar in gang zijn gezet op het gebied van digitalisering. Zo heeft Nederland zich verder ontwikkeld als proeftuin door de start van fieldlabs en werkplaatsen voor ondernemers om te innoveren en experimenteren met digitale technologie. Het digitaal onderwijs wordt versterkt door de oprichting van een inkoopcoöperatie voor digitale leermiddelen en snel internet in het onderwijs. Om kinderen uit groep 6,7 en 8 van het basisonderwijs bewust om te laten gaan met nieuwe technologie en de rechten en regels die daarbij horen, is een speciale uitgave van Donald Duck met lespakket gebruikt op een aantal scholen.

Prioriteiten

Naast een terugblik kijkt de nieuwste NDS ook vooruit. Zo zijn thema’s en acties beschreven die het komende jaar prioriteit hebben:

  • artificiële intelligentie
  • data benutten voor maatschappelijke opgaven en economische groei
  • digitale inclusie en vaardigheden
  • digitale overheid
  • digitale connectiviteit
  • digitale weerbaarheid

Hier zet het kabinet extra op in om samen met ondernemers, wetenschap, maatschappelijke organisaties en medeoverheden tot resultaten te komen.

Het gehele document is te downloaden bij de Rijksoverheid: Nederlandse Digitaliseringsstratgie 2.0.

Ook interessant