Informatie & matchmaking Energiesysteemintegratie

Voor wie

De bijeenkomst is interessant voor private en publieke partijen (bedrijven, gemeenten, energiecoöperaties e.d.) die samen met wetenschappers onderzoeksprojecten willen opzetten. De call for proposals is vooral gericht op de exacte en technische disciplines (zoals wiskunde, informatica, elektrotechniek, bouwkunde en werktuigbouwkunde), maar biedt ook mogelijkheden voor onderzoek in de maatschappij- en gedragswetenschappen.

Onderwerp

Het doel van dit programma is om toekomstige energiesystemen te sturen en optimaliseren als geïntegreerde systemen, met big data als cruciaal element. In zulke systemen worden bijvoorbeeld meerdere energiedragers; meerdere netwerken, subsystemen en randsystemen; of data vanuit velerlei bronnen gecombineerd. Zo kan bijvoorbeeld overtollige elektriciteit uit de zonnepanelen van een kantoorgebouw worden opgeslagen in een batterij, in het warmte/koude systeem van het gebouw, of omgezet worden naar gas. Of kan een combinatie van microgrids, gebouwen en (industriële) terreinen of andere subsystemen worden beheerst en geoptimaliseerd als een geïntegreerd systeem, rekening houdend met meerdere actoren en stakeholders.

Bijeenkomst: informatie en matchmaking

Op de bijeenkomst zal ten eerste informatie en uitleg over de call (publicatie: december) gegeven worden. Ten tweede wordt de mogelijkheid geboden om wetenschappers en bedrijven te ontmoeten, met als doel het ontwikkelen van een projectvoorstel. De bijeenkomst zal waarschijnlijk in Utrecht plaatsvinden.

Academisch onderzoek met praktische toepassingen

Projecten duren 3-4 jaar en worden uitgevoerd door academische partners, met ondersteuning van publieke/private partijen. Het onderzoek is gericht op innovaties met uitzicht op toepassing in 5-10 jaar.

Cofinanciering

Er geldt een cofinancieringseis van publieke/private partijen. Gestreefd wordt naar een verplichte cash bijdrage van bedrijven ter hoogte van 15% van de projectkosten. Daarnaast zal ook een in kind bijdrage (van 15% van de projectkosten) gevraagd worden. Meerdere partijen kunnen per project participeren en samen de totale bijdrage financieren.

Samenwerking met Topsector Energie en Commit2Data

Het programma wordt ontwikkeld met en ondersteund door het TKI Urban Energy (onderdeel van de Topsector Energie) en Commit2Data. Alle onderzoeksvoorstellen dienen zich te richten op het gebruik van (big) data in energiesysteemintegratie.

Verband met RVO-programma Systeemintegratie

Het NWO-programma is inhoudelijk verbonden met het gelijknamige programma Systeemintegratie van RVO. Dat programma is gericht op korter lopende projecten en studies uitgevoerd door private partijen en kennisinstellingen, met uitzicht op toepassing op directe of kortere termijn. Wegens dit verschil in focus voeren NWO en RVO aparte calls (“tenders”) uit.

Meer informatie

Binnenkort volgt meer informatie inclusief een programma en registratiewebsite. Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos. Voor vragen kunt u bellen met NWO (dr. M.F.J. van Assem - 070-3440915) of mailen naar systeemintegratie@nwo.nl.

Links

- Website NWO-programma Systeemintegratie (1e call)

- RVO-programma Systeemintegratie; website Topsector en website RVO

- Website Commit2Data en inschrijving voor nieuwsbrief

- Website voor inschrijving NWO-nieuwsbrief (Exacte Wetenschappen)