'ICT in het hart van de topsectoren'

Nederlanders met een diploma uit het hoger onderwijs beschikken over de beste ICT-vaardigheden in vergelijking met andere westerse landen. Dat blijkt uit het landenrapport 2015 van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

In het onderzoek keek de OESO, waar de 34 meest welvarende landen bij zijn aangesloten, onder meer naar het aantal personen met ‘goede ICT- en probleemoplossende vaardigheden’. 64 procent van de hoger opgeleiden in Nederland valt onder die categorie. Zweden (62 procent) en Tsjechië (60 procent) scoren iets lager.

Punt van aandacht

Voor het ICT-onderwijs in Nederland blijft echter ruimte voor verbetering over. Leerlingen aan het eind van de onderbouw van het voortgezet onderwijs scoren momenteel nog lager dan leeftijdsgenoten in Noorwegen, Australië en Denemarken. Die achterstand wordt pas bij het hoger onderwijs ingehaald. Daarnaast ligt het aantal uren dat Nederlandse leraren in het voorgezet onderwijs aan ICT-lessen besteden, lager dan het OESO-gemiddelde.

De komende jaren is dat voor Nederland dan ook het punt van aandacht, beaamden minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker in een reactie op het onderzoek. Basis- en middelbare scholen moeten de komende vier jaar meer inzetten op digitale leermiddelen.

Daarnaast willen de minister en de staatssecretaris dat leraren over de juiste vaardigheden beschikken om digitale leermiddelen goed in te kunnen zetten tijdens de les. De OESO is op basis van het onderzoek gevraagd een uitgebreide analyse van het Nederlandse onderwijsstelsel te maken. De resultaten daarvan worden begin 2016 verwacht.