Limburg lanceert regionale HCA ICT

ICT is niet alleen de motor achter economische groei, het speelt ook een steeds grotere rol binnen de maatschappij. De snelle ontwikkeling van ICT en de dynamiek in de Limburgse arbeidsmarkt vraagt om investeringen in (toekomstige) werknemers en werkzoekenden in alle sectoren.

De HCA-ICT heeft als doel vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te optimaliseren door een betere samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven te stimuleren alsook de instroom in ICT-gerelateerde beroepen en het verbeteren van het beroepsperspectief door het stimuleren van een duurzame inzetbaarheid.

Actielijnen

In samenwerking met onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en (semi) overheden zijn een aantal thema's benoemt die aandacht behoeven. Deze actielijnen zijn:

1. Koers digitaal:
Interesse stimuleren voor ICT-kennis en competentie-ontwikkeling in het primair en voortgezet onderwijs.

2. Digitaal Knooppunt:
Investeren in ICT in het (beroeps)opleidingsaanbod van MBO/HBO/WO in samenwerking met het bedrijfsleven (ICT-sector en andere sectoren)

3. Duurzaam Digitaal:
Bevorderen van duurzame inzetbaarheid, bijvoorbeeld door bijscholing en omscholing.

De actieagenda kunt u hier downloaden.

Regitel (vereniging van ICT-bedrijven, organisaties met een sterke ICT-component, en onderwijsinstellingen) is gevraagd om uitvoering te geven aan de actielijnen van de agenda.