HCA ICT monitort onderwijs- en arbeidsmarkt met pr-eDICT

Homepage Actueel HCA ICT monitort onderwijs- en arbeidsmarkt met pr-eDICT

De monitoringtool pr-eDICT is het Expertisecentrum Digitalisering ICT van CA-ICT, het Opleidingsfonds Arbeidsmarkt ICT. Met pr-eDICT wordt informatie ontsloten over de arbeidsmarkt ICT in brede zin. De HCA ICT van dutch digital delta gebruikt de uitkomsten van pr-eDICT om ontwikkelingen op de arbeidsmarkt ICT nauw in de gaten te houden en zodoende activiteiten beter af te stemmen op de bestaande vraag.

In pr-eDICT wordt data van respectievelijk CBS, DUO, NAE (Nationale Alumni Enquête), SBB en LinkedIn verzameld en geanalyseerd. Het gaat hierbij om data over onderwijs, doorstroom van onderwijs naar de arbeidsmarkt en vacatures. 

Kernvragen waarin pr-eDICT inzicht geeft zijn:

  • Hoe ziet de ‘human capital pipeline’ eruit voor de ICT-sector kijkend naar instroom en doorstroom in het bekostigde ICT-gerelateerde onderwijs op mbo, hbo en wo-niveau?
  • Hoe verloopt de doorstroom van ICT-opleidingen op mbo, hbo en wo-niveau naar de arbeidsmarkt voor ICT’ers?
  • Hoe verloopt de doorstroom van niet-ICT opleidingen op mbo, hbo en wo-niveau naar de arbeidsmarkt voor ICT’ers?
  • Wat is de mobiliteit van personeel tussen, van en naar ICT-sectoren?
  • Wat is de ontwikkeling per beroepsgroep binnen de ICT-sectoren en aanverwante sectoren?
  • Welke competenties zijn gewenst bij het vinden van een baan in de ICTDe?

Cijfers Pr-eDICT gepubliceerd

De cijfers van Pr-eDICT zijn bekend. Het CA-ICT heeft als belangrijke doelstelling om met pr-eDICT regionale initiatieven te ondersteunen met uitgebreide arbeidsmarktinformatie. 

De Stichting Opleidingsfonds Arbeidsmarkt ICT (CA-ICT) heeft tot doel de employability van ICT professionals en werknemers op de arbeidsmarkt ICT te verbeteren en daarmee de concurrentiekracht van Nederland te vergroten. Dit wordt sinds 1997 gedaan door het uitvoeren van projecten op het gebied van scholing: instroom (werkzoekenden) doorstroom en duurzame inzetbaarheid. In het Bestuur van de stichting zijn werkgevers, werknemers en belangenverenigingen vertegenwoordigd.


Ook interessant