Homepage Actueel Geslaagde bijeenkomst publieke consultatie Strategisch Actieplan Artificial Intelligence

Geslaagde bijeenkomst publieke consultatie Strategisch Actieplan Artificial Intelligence

Om tot een strategisch actieplan te komen dat werkt, organiseerde het ministerie van EZK in samenwerking met AINED op 5 februari jl. een rondetafelbijeenkomst in Den Haag. Ruim 70 deelnemers werkte interactief samen volgens het world café-formule. Aan negen tafels werden in drie rondes levendige gesprekken gevoerd over onderwerpen zoals: transparantie en uitlegbaarheid van algoritmes, benodigde skills & human capital, de beschikbaarheid & gebruik van data en de Europese en mondiale ontwikkelingen.

SAPAI
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat werkt met andere ministeries aan een Strategisch Actieplan Artificiële Intelligentie (SAPAI), dat bijdraagt aan de doelstellingen van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie. SAPAI bevat de beleidsuitgangspunten en de kabinetspositie voor de kansen en uitdagingen van AI voor Nederland. Uiteraard zal hierbij de Europese en internationale context worden meegenomen. Het rapport AI voor Nederland (AINED) is een belangrijke bouwsteen voor deze strategie.

Volgens Heleen Uijt de Haag van het ministerie, is het essentieel om dit in goede samenwerking met alle belanghebbenden op te stellen én straks ook daadwerkelijk uit te voeren. Het doel is om mensen uit het bedrijfsleven, de overheid en kennis hier graag vroegtijdig bij betrekken.

Na afloop van deze geslaagde middag konden heel wat interessante ideeën worden verzameld. Belangrijke input voor de volgende versie van SAPAI. De publieke consultatie zal onder meer tijdens de Conferentie Nederland Digitaal op 21 maart 2019 worden vervolgd.

Ook interessant