Fred Boekhorst nieuwe directeur van Team ICT

Fred Boekhorst, oud-directielid bij Philips Research, bekleedt vanaf 1 oktober als eerste de functie van directeur bij Team ICT. De komst van Fred betekent een belangrijke versterking van de initiatieven rond ICT sleuteltechnologieën, zoals Big Data, Blockchain en Artifical Intelligence.

Ook wordt met Fred’s komst de samenwerking met andere sectoren voor het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen uitgebreid.

De aanpak is onderdeel van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie en het vernieuwde beleid voor kennis en innovatie van het kabinet. Het Team ICT, bekend als dutch digital delta, investeert al jaren in sleuteltechnologieën. Programma’s gericht op big data, blockchain, internationalisering en een aanpak voor de human capital agenda ICT leiden tot een versterking van publiek-private samenwerking en kennisontwikkeling in Nederland.

Profiel

Fred heeft een brede achtergrond in technologie management. Als Senior Vice President was hij bij Philips Research verantwoordelijk voor het wereldwijde onderzoeksprogramma voor Personal Health. Daarvoor was hij bij Philips Research verantwoordelijk voor het onderzoeksprogramma Digital Society, gericht op de ontwikkeling van nieuwe digitale technologieën en hun toepassingen in de maatschappij.

Samenwerken met externe partijen in een open innovatie context waren in zijn loopbaan een belangrijke component. Fred heeft eveneens 6 jaar gewerkt bij EIT Digital als voorzitter van de Nederlandse node en als lid van de Supervisory Board. Hij heeft gedurende zijn loopbaan innovatie vormgegeven door zich te richten op maatschappelijke uitdagingen, en de vertaling daarvan naar onderzoeksprogramma’s voor de ontwikkeling en betekenisvolle verbetering van sleuteltechnologieën.

Focus op sleuteltechnologieën

Team ICT verbindt partijen in coalities die werken aan sleuteltechnologieën. Deze coalities richten zich op de hele kennisketen van de technologie: van fundamenteel en toegepast onderzoek naar bijvoorbeeld big data of de techniek van blockchain tot het ontwikkelen van ‘blockchain in a day’-cursussen. Fred Boekhorst zal namens team ICT de coalities uitbreiden naar andere topsectoren, meer partijen uit de private sector betrekken, en werken aan de samenwerking tussen universiteiten.