Digitale geletterdheid in nieuwe curricullum PO en VO

Homepage Actueel Digitale geletterdheid in nieuwe curricullum PO en VO

Dinsdag 19 juni vond de tweede feedbackronde plaats over digitale geletterdheid in het nieuwe curriculum voor het primair- en voortgezet onderwijs. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven gingen in gesprek met leerkrachten uit het ontwikkelteam digitale geletterdheid.

Specifiek werd aan het bedrijfsleven gevraagd welke vaardigheden en kennis volgens hen nodig zijn voor deze toekomstige werknemers en welke maatschappelijke problemen zij ervaren.

Er werd hiermee dieper ingegaan op de ‘grote opdrachten’ waarin het ontwikkelteam de essentie beschrijft van wat leerlingen vanuit het perspectief van het leergebied nodig hebben om de wereld te begrijpen (kennis) en om in die wereld adequaat te kunnen handelen (vaardigheden). De dialoog tussen onderwijs en bedrijfsleven is hierin van essentieel belang.

Wat moet je nù leren om toekomstige nieuwe technologie te kunnen begrijpen en omarmen? Hoe zorgen we dat elk kind de kans krijgt te ervaren wat er in de wereld ‘achter’ de computer schuil gaat? En welk aspect van ICT zit in het beroep dat jij later wilt uitoefenen? Maar ook, hoe zorgen we dat er voldoende ICT geschoolde mensen in Nederland worden opgeleid? En waar zit de flexibiliteit in het curriculum om blijvend aan te kunnen sluiten bij ontwikkelingen die we nu nog niet voorzien? Deze en vele andere aspecten werden verzameld in de feedback aan het ontwikkelteam.

Wat is het ontwikkelteam digitale geletterdheid

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) buigen dit jaar 125 leraren, 18 schoolleiders en ruim 80 scholen zich in ontwikkelteams over de vraag wat leerlingen in het primair – en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Eén van de onderdelen van het nieuwe curriculum is digitale geletterdheid. Om de bouwstenen hiervoor te bepalen is de expertise en ervaring vanuit de Nederlandse bedrijfsleven onmisbaar.

Daarom hebben ECP, Codepact, Curriculum.nu, Nederland ICT en Stichting FutureNL de krachten gebundeld om feedback te verzamelen voor het ontwikkelteam Digitale Geletterdheid.

De eerstvolgende feedbacksessie vindt plaats op 6 november.

Ook interessant