Commit2Data-hubs: Regionale kansen voor ondernemers

Homepage Actueel Commit2Data-hubs: Regionale kansen voor ondernemers

Veel ondernemers vermoeden dat big data kansen biedt, maar hebben meer expertise nodig. Meer schaal wellicht, samenwerking met andere bedrijven of een grotere speler in de markt.

Het onderzoeks- en innovatieprogramma Commit2Data biedt oriëntatie, kennisdeling en (financiële) steun door ondernemers te verbinden aan andere bedrijven, de wetenschap en de overheid. En dat alles vrijwel onder handbereik, want Commit2Data gaat regionaal.

Belangrijk om bedrijven te bereiken, ook startups

“We willen zo’n 10.000 mkb’ers in het hele land bereiken en activeren”, licht Boudewijn Haverkort, voorzitter van Commit2Data, toe. Haverkort is professor Design and Analysis of Communication Systems aan de Universiteit van Twente, en heeft met Commit2Data de uitdaging op zich genomen om de kennis over big data uit de wetenschappelijke wereld daar te brengen waar de economische waarde ontstaat: bij de bedrijven.

Waarom de regionale spreiding? “Het is belangrijk dat we veel verschillende bedrijven bereiken, ook startups. Zeker die laatste zijn vaak regionaal georiënteerd. Dat is één overweging om dit jaar nog te starten met de inrichting van regionale hubs. De andere is dat we verbindingen willen leggen met het onderwijs, met name hbo- maar ook mbo-opleidingen. Dit is bijvoorbeeld belangrijk voor stages. We hebben met het Big Data Value Center kunnen experimenteren in Almere ,en dat bleek goed te werken.”

Haverkort denkt aan vijf tot zes hubs, het aantal staat nog niet precies vast, die aansluiten bij de thema’s waarop de regio’s zich al profileren. Dan zijn de kruisjes op de kaart snel gezet: Groningen (energie en water), Wageningen/Arnhem (food en agriculture), regio Eindhoven (smart industry), Rotterdam (logistiek) en Leiden/Utrecht (life sciences).

Externe financiering voor Big Data

Hoe krijgt zo’n hub vorm? En wat gebeurt daar precies? “De fysieke plek is van ondergeschikt belang, er wordt onderdak gezocht bij bedrijven of kennisinstellingen. Het draait om de activiteiten: er komen platforms, lezingen, workshops. Ontstaan er concrete gezamenlijke plannen, dan worden die zoveel mogelijk gefaciliteerd. Tot aan het zoeken naar externe financiering aan toe.”

“TNO speelt hier een belangrijke rol. Hun ervaringen met het Big Data Value Center laten zien dat de aanpak goed werkt. Hun kennis, zowel technisch als van de economische mogelijkheden is hierin heel belangrijk.” De ideale situatie is wanneer grote en kleine partijen elkaar vinden en gezamenlijk plannen smeden: “Als bijvoorbeeld een groot bedrijf als FrieslandCampina optrekt met een aantal kleinere, zodat ze elkaar wederzijds kunnen helpen. We laten dan `olifanten met muizen dansen’. Dat gaat niet vanzelf, maar moet professioneel en kundig worden gefaciliteerd.”

Virtuele paskamer in 3D

Haverkort ziet de samenwerking voor zich: “Neem het wegenonderhoud. Inspecteurs van Rijkswaterstaat rijden nog steeds rond door Nederland om in kaart te brengen waar de zwakke plekken in het wegennet zitten. Dat zouden wij als automobilisten met z’n allen kunnen doen als we een app op onze telefoon hadden die trillingen en schokken registreert onder het rijden, en deze koppelt aan GPS locatiegegevens. Een klein bedrijf kan een dergelijke app ontwikkelen en de verzamelde (en eventueel al geanalyseerde) gegevens aanleveren aan wegenbouwers.”

Of, een ander tot de verbeelding sprekend voorbeeld: de virtuele paskamer. “Een bedrijf zou een app kunnen ontwikkelen waarmee je een 3D-foto van jezelf kunt maken, met alle maten en gewichten. De kledingindustrie kan dan beter op maat leveren, zodat iedereen is verlost van het terugsturen van online bestelde kleding.”

Economische groei door slimme IT

Commit2Data is een van de programma’s die voortborduren op de resultaten uit het Doorbraakproject Big Data van de afgelopen jaren. Net als in het doorbraakproject is het doel om de potentie van big data te (h)erkennen en om te zetten in economische waarde, waardoor het bijdraagt aan de economische groei van Nederland. Commit2Data doet dat door wetenschappelijke kennis over big data en publiek-private samenwerking bijeen te brengen.

Haverkort: “We koesteren de resultaten uit het doorbraakproject. Het werk dat door Eric van Tol en zijn team in het doorbraakproject is geleverd, is belangrijk voor de continuïteit. Als directeur van het big data expertisecentrum van Fontys Hogescholen, heeft hij ook een brug weten te slaan naar de hbo-opleidingen.”

Meer over Commit2Data en de kansen voor ondernemers

Ook interessant