Homepage Actueel Commissie-Van Rijn: ‘Capaciteitsproblemen bij bètatechniek moeten worden opgelost'

Commissie-Van Rijn: ‘Capaciteitsproblemen bij bètatechniek moeten worden opgelost'

Het gat tussen de opleidingscapaciteit en arbeidsmarktvraag naar afgestudeerden in bètatechniek is groot. De Nederlandse kenniseconomie leidt grote schade als dit probleem niet wordt opgelost. Er moet met ingang van volgend jaar geld worden verschoven naar universiteiten met veel bètatechniek studenten.

Dat is een van de aanbevelingen in het rapport Wissels om van de Adviescommissie Bekostiging Hoger Onderwijs en Onderzoek onder leiding van voormalig staatssecretaris Volksgezondheid Martin van Rijn. De aanbevelingen van de commissie leiden tot een verschuiving van bestaand geld tussen hogeronderwijsinstellingen. De commissie schat deze herverdeeleffecten in het wo op 70 miljoen euro en in het hbo op 21 miljoen euro.

In de afgelopen maanden boog de commissie zich over een herziening van de bekostiging van het hoger onderwijs en onderzoek. Er moeten nu wissels worden omgezet voor de aanpak van urgente knelpunten. Maar tegelijkertijd is volgens de commissie meer transparantie nodig in de kosten en is meer samenwerking in onderwijs en onderzoek essentieel voor resultaat op de langere termijn.

Het volledige nieuwsbericht, met daarin nog meer aanbevelingen, is te lezen op de website van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Ook interessant