Call for Proposals: Smart Industry en Big Data

Homepage Actueel Call for Proposals: Smart Industry en Big Data

Technologiestichting STW, NWO Exacte Wetenschappen en NWO Geesteswetenschappen hebben het initiatief genomen voor een gezamenlijke open call op het gebied van Smart Industry en Big Data.

Smart Industry wordt internationaal vaak aangeduid als de vierde industriële revolutie waarbij productie- en waardeketens middels ICT met elkaar en de hieraan verbonden klanten en leveranciers worden verbonden zonder tussenkomst van menselijke handelingen.

Bekijk de call bij STW

STW heeft medio 2015, in samenwerking met diverse NWO-gebieden, het Programmabureau Smart Industry en experts in de wetenschappelijke achterban, de ‘Scientific Agenda for Smart Industry’ opgesteld als invulling van Nationale Actieagenda Smart Industry die daarna is overgenomen door het Topteam HTSM. De Smart Industry agenda is high-tech (manufacturing), ICT (big data, smart systems) en design (customized manufacturing) gedreven.

Creatieve Industrie

Smart Industry is binnen HTSM inmiddels een zelfstandige roadmap. Daarnaast is het binnen het nationale PPS-programma Commit2Data een van de specifieke toepassingsgebieden. Vanuit de Topsector Creatieve Industrie wordt reeds vanuit de design en human-interface invalshoeken bijgedragen aan de invulling van de Smart Industry agenda, maar wordt een verdergaande verbindende rol voorzien bij het integreren van de mensgerichte en technologische uitdagingen en mogelijkheden.

De call staat nu open voor projectvoorstellen met specifiek onderzoek op het gebied van de doorsnijding van Smart Industry en Big Data, waarbij een Creatieve Industrie component een pré is. Voor een gedefinieerde afbakening van de thematiek, zie de call tekst (paragraaf ´Smart Industry SI2016 Open Call including details on focus´, vanaf pagina 7) of het separaat bijgevoegde document ‘SI2016 Programme Description’.

Twee deadlines

Voor indiening is het verplicht een argumentatie ten aanzien van passendheid in de call-thematiek (doorsnijding van eerdergenoemde roadmaps en domeinen) aan te leveren; de deadline hiervoor is donderdag 9 juni 2016. De deadline voor indiening van full proposals is donderdag 30 juni 2016 om 14:00.

Inschrijven op de call kan via de site van STW

Ook interessant